onbevoegd

Extern onderzoeksbureau valt niet onder behandelovereenkomst; commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De klager heeft eerder klachten ingediend bij de zorgaanbieder over de zorgverlening aan zijn moeder. Naar aanleiding van die klachten had de zorgaanbieder op advies van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om onderzoek te doen. De klacht van de klager ziet op dit onderzoek. De […]

Lees verder

Geen verband tussen huurovereenkomst en wijkverplegingsovereenkomst; commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil van de cliënt zag op verschillende klachtonderdelen, waaronder medicatielevering, kwaliteit van de zorgverlening en klachten over de huur en huisvesting. Ter zitting heeft de cliënt toegelicht dat de medicatielevering en zorgverlening tegenwoordig geheel naar tevredenheid verlopen, waardoor hij daar geen klachten meer over heeft. Alleen de klachten die […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd te oordelen over beleid zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De klacht over het beleid van de zorgaanbieder met betrekking tot het aan- en afsluiten van dialyseapparatuur voor nierpatiënten valt buiten de kaders van artikel 3 van het reglement. De commissie oordeelt de klachten van de cliënt over bejegening door de zorgaanbieder ongegrond. De uitspraak in het geschil tussen [Naam], […]

Lees verder

Klacht gaat niet over gedragingen zorgaanbieder in het kader van de zorgverlening dochter, commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder was verantwoordelijk voor de evenementenzorg tijdens de Dam tot Damloop van 2016. De dochter van klager heeft deelgenomen aan dat evenement. Zij is daags na het evenement overleden aan de gevolgen van hitteletsel. Op basis van het standpunt van de zorgaanbieder, heeft de commissie via deze voorbeslissing de […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om te oordelen over handelwijze klachtencommissie

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over gedragingen van medewerkers van de zorgaanbieder. Ook klaagt cliënt over de wijze waarop de klachtencommissie de klachten heeft behandeld. De commissie oordeelt niet bevoegd te zijn voor wat betreft de klachten over de klachtencommissie. Waar het gaat over de klachten omtrent het behandelplan, heeft de zorgaanbieder […]

Lees verder

Commissie onbevoegd te oordelen over de uitvoering door de zorgaanbieder van het overheidsbeleid rondom de Covidmaatregelen en -adviezen.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt beklaagt zich erover dat de zorgaanbieder het advies geeft aan patiënten om tot vaccinatie tegen Covid over te gaan. Volgens de zorgaanbieder klaagt cliënt continu hierover. Er zijn meerdere klachten in behandeling bij de zorgaanbieder, bij Tuchtcolleges en bij deze commissie. De zorgaanbieder heeft het landelijk Covidbeleid gevolgd. Met […]

Lees verder

Immateriële schadevergoeding afgewezen door onbevoegdheid commissie

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster stelt dat haar moeder onnodig heeft geleden vanwege de langdurige lichamelijke en geestelijke verwaarlozing door medewerkers van de zorgaanbieder. Ze is in een korte periode veel gewicht verloren. Daarnaast heeft klaagster een aantal andere voorbeelden en incidenten beschreven, waaruit kan blijken dat de zorgaanbieder structureel tekortschoot. Klaagster wil een […]

Lees verder

Klaagster als nabestaande geen recht op immateriële schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster heeft de medewerkers van zorgaanbieder op 19 juni 2021 gevraagd te stoppen met het toedienen van diclofenac aan haar moeder door een plotselinge achteruitgang. De zorgaanbieder is pas op 30 juni 2021 gestopt met het toedienen. Klaagster heeft haar klacht kenbaar gemaakt bij de zorgaanbieder. Een klachtenfunctionaris heeft de […]

Lees verder