Niet bevoegd

Geen sprake van schending privacy, commissie voor het overige niet bevoegd

Waar gaat de uitspraak? De cliënt klaagt dat hij werd benaderd door een door hem onbekende behandelaar, terwijl in het intakegesprek was toegezegd dat de behandeling altijd door twee vaste behandelaren zou plaatsvinden. Deze onbekende behandelaar wilde geen BIG-gegevens aan de cliënt verstrekken. Ook klaagt de cliënt over de tolk die de zorgaanbieder voor de […]

Lees verder

Commissie is niet bevoegd om op vordering buiten Wkkgz te beslissen

Waar gaat de uitspraak over? Moeder van klaagster is opgenomen geweest bij zorgaanbieder en is voor haar overlijden naar de stervenskamer gebracht. Hier mochten niet meer dan twee personen aanwezig zijn in verband met de geldende corona-regels. Klaagster wil voor haar en haar twee zussen schadevergoeding van in totaal € 15000,–. Zorgaanbieder vindt niet dat […]

Lees verder

Tandarts voert eigen praktijk in ruimte zorgaanbieder, zorgaanbieder is niet verantwoordelijk voor handelen tandarts

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft bij een tandarts in het bijzonder tandheelkundig centrum van de zorgaanbieder een klikgebit aangemeten gekregen. Dit gebit paste niet goed en gaf pijnklachten. Toen de cliënt werd doorverwezen naar de kaakchirurg van de zorgaanbieder bleek dat het gebit niet passend was en ook niet passend te maken […]

Lees verder