gegrond

Leefgeld Volledig Pakket Thuis (VKT) moet voldoen aan richtlijnen NIBUD

Waar gaat de uitspraak over De cliënt woont bij de zorgaanbieder. Hij heeft recht op maaltijden en tussendoortjes. De cliënt stelt dat de zorgaanbieder niet (voldoende) voldoet aan de verplichting om tussendoortjes te verzorgen. Daarnaast krijgt hij te weinig leefgeld per maand. De cliënt vraagt schadevergoeding. De zorgaanbieder beroept zich op niet-ontvankelijkheid. De zorgaanbieder geeft […]

Lees verder

Ambulancepersoneel heeft onjuist gehandeld

Waar gaat de uitspraak over Klaagster klaagt erover dat zij en haar moeder (de cliënte) niet serieus zijn genomen door het ambulancepersoneel. Het ambulancepersoneel heeft niet met spoed gehandeld, terwijl de situatie hier wel naar noopte. De zorgaanbieder erkent dat het ambulancepersoneel niet juist heeft gehandeld in deze situatie. De medewerkers heeft de situatie niet […]

Lees verder

Kwaliteit zorg ondermaats door te veel prikkels in omgeving

Waar gaat de uitspraak over? Klager stelt dat de zorgaanbieder geen goede kwaliteit van zorg levert. Sinds de plaatsing van een andere cliënt in de groep, kan cliënt niet meer veilig in de woning verblijven. Klager heeft als noodmaatregel cliënt weer in huis opgenomen met ondersteuning van de zorgaanbieder. Ook worden incidenten onvoldoende gerapporteerd. Tot […]

Lees verder

Geen goede en veilige zorg geboden door plaatsing nieuwe cliënt

Waar gaat de uitspraak over? De zoon van klaagster is meervoudig gehandicapt. Hij werd samen met een andere cliënt in een woning geplaatst, waardoor de woning niet langer een veilige omgeving is. Tevens klaagt klaagster over de klachtenprocedure en de afwikkeling daarvan. Klaagster verlangt dan ook dat de andere cliënt naar een andere woning wordt […]

Lees verder

Tekortkoming in de nakoming van de zorgovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een tweetal klachten. De eerste klacht gaat over de communicatie van de zorgverleners met de zoon van de ouders. Uiteindelijk voelde de ouders zich genoodzaakt om cliënt te laten verhuizen naar een andere zorgaanbieder. De tweede klacht gaat over de wijze van klachtenafhandeling van de zorgaanbieder. Zo […]

Lees verder

Schadevergoeding wegens abrupte beëindiging van begeleider

Waar gaat de uitspraak over? Toen de begeleider van cliënt – met wie hij een goede relatie had –  is gestopt, heeft de zorgaanbieder hem daarover niet geïnformeerd. Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder nagelaten om een passende oplossing te zoeken, waardoor zijn psychische en fysieke klachten zijn toegenomen. De cliënt is het vertrouwen in […]

Lees verder

Zorgaanbieder deed onterechte melding bij Veilig Thuis

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld door een melding bij Veilig Thuis te doen, zonder dit eerst te overleggen met de mentor dan wel de familie. De mentor verlangt dat de zorgaanbieder erkent dat de melding onterecht was. Ook vordert de mentor een immateriële schadevergoeding van € […]

Lees verder

Arts mocht informatie niet zonder expliciete toestemming verstrekken aan andere arts

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de behandelend arts gevoelige en persoonlijke informatie heeft verstrekt aan de kinderarts van het ziekenhuis. Dit berust op een fout, aangezien haar zoon ten tijde van de informatieverstrekking al ontslagen was uit het ziekenhuis. De informatie had dus nooit gedeeld mogen worden, aldus cliënte. Zij verzoekt […]

Lees verder
1 2 3 10