deels ontvankelijk/deels niet-ontvankelijk

  • Home >>
  • deels ontvankelijk/deels niet-ontvankelijk

Gezien complexe situatie cliënt was behandeling door basisarts niet voldoende

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt dat de zorgaanbieder een verkeerde diagnose bij hem heeft gesteld en verkeerde medicatie heeft voorgeschreven. Volgens de zorgaanbieder was de cliënt moeilijk in te stellen op een optimale combinatie van medicatie. Naar het oordeel van de commissie is de behandeling uitgevoerd door een basisarts, maar had gezien […]

Lees verder

Sprake van een calamiteit: zorgaanbieder moet medisch dossier overleggen aan familie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de gevolgen van het vroegtijdig overlijden van de zoon van klager voor de familie, de nazorg aan de familie, het handelen van de klachtenfunctionaris, de behandeling door de calamiteitencommissie en het verstrekken van het volledig medische dossier. Volgens de zorgaanbieder is de commissie onbevoegd om te oordelen over […]

Lees verder

Cliënte niet tegen haar wil opgenomen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte had behoefte aan een rustige slaapplek en heeft zich daarom bij de huisartsenpost gemeld. Zij is vervolgens twee nachten opgenomen geweest bij de zorgaanbieder. Volgens de cliënte is zij tegen haar wil opgenomen bij de zorgaanbieder. De klachtencommissie heeft de klacht betreffende de tweede nacht gegrond verklaard en […]

Lees verder

Geen sprake van verwijtbaar handelen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de bejegening en communicatie door de zorgaanbieder, privacy schending en de klachtenprocedure van de zorgaanbieder. Naar het oordeel van de commissie is de klager niet-ontvankelijk voor wat betreft de klachtenonderdelen over het medisch dossier en de klachtenprocedure van de zorgaanbieder. De klachtonderdelen aangaande communicatie en bejegening […]

Lees verder

Klager ontvankelijk, behalve in klachtonderdeel dat al eerder gegrond is verklaard door klachtencommissie

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft klachten over de ambulante begeleiding door de zorgaanbieder. Deze klachten gaan over het onterecht per direct beëindigen van de begeleiding en dat de procedure van de opzegging tekortkomingen kende. Er heeft al een behandeling bij een klachtencommissie van de zorgaanbieder plaatsgevonden, maar de klager is het hier […]

Lees verder