deels gegrond

Zorgaanbieder informeert cliënte niet over werking en bijwerkingen medicijn

Waar gaat de uitspraak over? De Geschillencommissie Ziekenhuis (hierna: de commissie) is van oordeel dat het ziekenhuis tekortgeschoten is in de nakoming van de behandelingsovereenkomst. De commissie kan namelijk aan de hand van de overgelegde stukken en de stellingen van partijen niet vaststellen of de cliënte voldoende fysiotherapie van het ziekenhuis heeft gehad gedurende haar […]

Lees verder