voorbeslissing

Klacht gaat niet over gedragingen zorgaanbieder in het kader van de zorgverlening dochter, commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder was verantwoordelijk voor de evenementenzorg tijdens de Dam tot Damloop van 2016. De dochter van klager heeft deelgenomen aan dat evenement. Zij is daags na het evenement overleden aan de gevolgen van hitteletsel. Op basis van het standpunt van de zorgaanbieder, heeft de commissie via deze voorbeslissing de […]

Lees verder

Klachtenprocedure wordt beschouwd als volledig doorlopen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt stelt dat aan hem de verkeerde medicijnen zijn toegeschreven. Voordat de klacht van cliënt inhoudelijk behandeld kan worden, dient te worden beoordeeld of cliënt in zijn klacht ontvankelijk is. De zorgaanbieder heeft immers aangevoerd dat de klachtenprocedure niet volledig is doorlopen. De cliënt heeft afgezien van een gesprek met […]

Lees verder

Klager niet-ontvankelijk zolang executeur nalatenschap vordering niet overneemt of klager daartoe machtigt

Waar gaat de uitspraak over? Klager is van mening dat de zorgverlening aan de moeder van klager ondermaats was. Zo zou het zorgplan niet zijn nageleefd en de communicatie zou eveneens onvoldoende zijn. De moeder van klager is overleden. De commissie dient ambtshalve te beoordelen of klager ontvankelijk is. De commissie gaat ten aanzien van […]

Lees verder