onbevoegdverklaring

Cliënt wil kosten prostitutiebezoeken vergoed krijgen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt wil een medische verklaring van de zorgaanbieder voor een rechterlijke procedure om kosten voor prostitutiebezoeken vergoed te krijgen. De zorgaanbieder doet een beroep op onbevoegdheid van de commissie, omdat de behandeling van de cliënt nooit van de grond is gekomen. Volgens de commissie is wel degelijk een behandelingsovereenkomst […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om wijze verlofaanvraag zorgaanbieder te behandelen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verblijft op basis van een terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging bij de zorgaanbieder. Volgens de cliënt wordt zijn privacy geschonden op het moment dat hij een verlofaanvraag doet, omdat die aanvraag in een stafvergadering wordt besproken waarbij personen aanwezig zijn die niet direct bij zijn behandeling zijn betrokken. De […]

Lees verder

Leverancier van medische hulpmiddelen geen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De aanbieder heeft een slaapapneu-masker geleverd aan de cliënt. De cliënt stelt dat hij door dit masker gebitsproblemen heeft gekregen. De commissie beoordeelt of een leverancier van medische hulpmiddelen is aan te merken als zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Naar het oordeel […]

Lees verder

Extern onderzoeksbureau valt niet onder behandelovereenkomst; commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De klager heeft eerder klachten ingediend bij de zorgaanbieder over de zorgverlening aan zijn moeder. Naar aanleiding van die klachten had de zorgaanbieder op advies van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om onderzoek te doen. De klacht van de klager ziet op dit onderzoek. De […]

Lees verder

Geen verband tussen huurovereenkomst en wijkverplegingsovereenkomst; commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil van de cliënt zag op verschillende klachtonderdelen, waaronder medicatielevering, kwaliteit van de zorgverlening en klachten over de huur en huisvesting. Ter zitting heeft de cliënt toegelicht dat de medicatielevering en zorgverlening tegenwoordig geheel naar tevredenheid verlopen, waardoor hij daar geen klachten meer over heeft. Alleen de klachten die […]

Lees verder

Commissie onbevoegd: klacht ziet uitsluitend op gedragingen klachtenfunctionaris

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de gedragingen van de klachtenfunctionaris. Volgens de zorgaanbieder is de commissie niet bevoegd deze klacht te behandelen, omdat de klachtenfunctionaris onafhankelijk is en niet werkzaam bij de zorgaanbieder. Naar het oordeel van de commissie ziet de klacht van de cliënt niet op een gedraging van de […]

Lees verder