onbevoegdverklaring

Commissie onbevoegd in geschil over parkeerkosten ziekenhuis

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een klacht ingediend over de betaling van parkeergeld bij het ziekenhuis. De cliënt voelt zich in zijn klacht onheus bejegend en niet serieus genomen door de klachtenfunctionaris. De commissie is niet bevoegd dit geschil inhoudelijk te behandelen, nu de klacht over het parkeergeld niet raakt aan de […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd geschil te behandelen over jeugdige nu Jeugdwet andere klachtenregeling voorschrijft.

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster (moeder van cliënte) is zeer ontevreden over de manier waarop haar 15-jarige dochter  behandeld en doorverwezen is naar de GGZ door de zorgaanbieder. Vervolgens is door de zorgaanbieder niet gereageerd op de door klaagster ingediende klacht noch geantwoord op door haar gestelde vragen. De zorgaanbieder stelt dat de commissie […]

Lees verder

Geschil betreft Wet zorg en dwang; commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? Vanwege zorgen omtrent de veiligheid van de cliënte heeft de zorgaanbieder de cliënte in 2020 tijdelijk overgeplaatst van haar woonlocatie in Almelo naar een locatie in Oldenzaal. De cliënte verwijt de zorgaanbieder dat de tijdelijke crisisplaatsing onvrijwillig nog steeds voortduurt waardoor de cliënte ver van de voor haar bekende omgeving […]

Lees verder

Klacht gaat over contact tussen behandelaar en familie; commissie niet bevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt (zoon van de klager) stond vanwege een diagnose schizofrenie onder behandeling bij de zorgaanbieder. Volgens de klager heeft de zorgaanbieder niet juist gehandeld: depotmedicatie is zonder zorgmachtiging toegediend en de zorgaanbieder heeft niet gereageerd op informatieverzoeken van de klager. De zorgaanbieder zegt wel degelijk zorgvuldig te hebben gehandeld, […]

Lees verder

Cliënt wil kosten prostitutiebezoeken vergoed krijgen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt wil een medische verklaring van de zorgaanbieder voor een rechterlijke procedure om kosten voor prostitutiebezoeken vergoed te krijgen. De zorgaanbieder doet een beroep op onbevoegdheid van de commissie, omdat de behandeling van de cliënt nooit van de grond is gekomen. Volgens de commissie is wel degelijk een behandelingsovereenkomst […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om wijze verlofaanvraag zorgaanbieder te behandelen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verblijft op basis van een terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging bij de zorgaanbieder. Volgens de cliënt wordt zijn privacy geschonden op het moment dat hij een verlofaanvraag doet, omdat die aanvraag in een stafvergadering wordt besproken waarbij personen aanwezig zijn die niet direct bij zijn behandeling zijn betrokken. De […]

Lees verder

Aanbieders die alleen medische hulpmiddelen leveren geen zorgaanbieders volgens de Wkkgz.

Waar gaat de uitspraak over? De aanbieder heeft een apneu-apparaat geleverd aan de cliënt. De cliënt is niet tevreden over de dienstverlening door de aanbieder. De commissie beoordeelt of een leverancier van medische hulpmiddelen is aan te merken als zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Naar het oordeel […]

Lees verder

Leverancier van medische hulpmiddelen geen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De aanbieder heeft een slaapapneu-masker geleverd aan de cliënt. De cliënt stelt dat hij door dit masker gebitsproblemen heeft gekregen. De commissie beoordeelt of een leverancier van medische hulpmiddelen is aan te merken als zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Naar het oordeel […]

Lees verder