niet-ontvankelijkverklaring

Gebrek aan digitale vaardigheden is geen reden om 12-maanden termijn te overschrijden

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft een klacht ingediend over hoe de zorgaanbieder haar verhuizing heeft uitgevoerd en eist een schadevergoeding. De zorgaanbieder stelt dat de klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht omdat zij de klacht niet binnen 12 maanden, na het indienen bij de zorgaanbieder, aan de commissie heeft voorgelegd. Volgens de […]

Lees verder

Klager heeft niet eerst klachtenprocedure zorgaanbieder doorlopen: klacht is niet-ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over De klager stelt dat de zorgaanbieder hem verkeerde medicijnen heeft voorgeschreven waardoor hij schade heeft geleden. De klager heeft zijn klacht ingediend bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder en heeft hierbij direct een schadevergoeding geëist. De zorgaanbieder heeft de klager gewezen op de mogelijkheid om het aansprakelijkheidstraject te volgen en […]

Lees verder

Klacht gaat over beleid zorgaanbieder, maar Wkkgz gaat daar niet over

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder omdat zij vindt dat de herziening van de uitspraak van de klachtencommissie van de zorgaanbieder ongewenste gevolgen heeft voor de eerdere uitspraak. Zij eist dat de herziene uitspraak wordt aangevuld met een duidelijke uitspraak over de wenselijkheid van het plaatsen van […]

Lees verder

Cliënt is niet-ontvankelijk, want heeft al eerder een schikkingsvoorstel geaccepteerd

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is niet tevreden over een door de zorgaanbieder uitgevoerde kincorrectie en heeft een klacht ingediend. Hij eist een schadevergoeding. De cliënt heeft de klacht al eerder voorgelegd aan de zorgaanbieder en heeft een schikkingsvoorstel geaccepteerd. De commissie oordeelt dat de cliënt geen redelijk belang meer heeft bij een […]

Lees verder

Commissie ontvangt geen schriftelijke verklaring cliënte: klaagster niet-ontvankelijk verklaard

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft een klacht ingediend omdat de zorgaanbieder haar niet voldoende informeert over de medische informatie van de cliënte. Volgens de zorgaanbieder is de klaagster niet bevoegd om deze informatie te krijgen omdat de cliënte hiervoor geen duidelijke toestemming heeft gegeven aan de zorgaanbieder. De commissie heeft de klaagster […]

Lees verder

Cliënt moet eerst klachtenprocedure bij zorgaanbieder doorlopen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is overgebracht naar de zorgaanbieder vanwege vaatvernauwing en heeft meerdere hartoperaties gehad. Volgens de cliënt zijn er fouten gemaakt in zijn behandeling en probeert de arts dit goed te praten voor hemzelf en zijn collega’s. Volgens de zorgaanbieder wilde de cliënt niet naar de klachtencommissie van de zorgaanbieder […]

Lees verder

Cliënt had zelf mogelijkheid tot voorleggen klacht aan commissie kunnen onderzoeken

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is door de zorgaanbieder aan zijn voet geopereerd, maar door de gebruikte schroef heeft de cliënt blijvende schade overgehouden. Volgens de cliënt is hij niet goed geïnformeerd over de mogelijke complicaties en risico’s. De ontstane schade is een fout en geen complicatie. Omdat de zorgaanbieder de cliënt niet […]

Lees verder
1 2 3 5