bindend advies

Onterechte interpretatie afwijking op mammografie als niet kwaadaardig is niet verwijtbaar

Waar gaat de uitspraak over Cliënte heeft in 2015 bij de zorgaanbieder mammografieën laten maken in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Volgens de zorgaanbieder was de uitslag goed, maar een paar maanden later bleek er toch sprake van een tumor. De zorgaanbieder had wel een afwijking aangetroffen, maar omdat die goedaardig was, ten […]

Lees verder

Commissie herkent de verschillende klachten van cliënte over de verpleegzorg niet

Waar gaat de uitspraak over Cliënte is van mening dat de zorgaanbieder niet goed heeft gereageerd op een gebroken linkerpols door een val, een opengaande operatiewond en een naderende uitdroging. Daarnaast is de cliënt onder meer niet tevreden over de bijdrage aan haar revalidatie, de inzet om haar te activeren en het oplossen van haar […]

Lees verder

Commissie kan klacht behandelen over begeleiding van kind op reguliere basisschool voor wat betreft visusbeperking  

Waar gaat de uitspraak over Op een reguliere basisschool biedt de zorgaanbieder ambulante begeleiding aan een leerling met een bepaalde beperking, omdat de leerkracht van die reguliere basisschool niet die expertise heeft. De begeleiding heeft niet te maken met de inhoud van het onderwijs. Daar kan de commissie ook geen uitspraak over doen, maar wel […]

Lees verder

Cliënt diende het geschil te laat bij de commissie in

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beroept zich er op dat de cliënt het geschil te laat bij de commissie heeft ingediend. Cliënt wijt dat aan persoonlijke omstandigheden. Bovendien heeft de zorgaanbieder zelf de termijn van klachtafhandeling overschreden. Dat laatste verdient niet de schoonheidsprijs volgens de commissie, maar weegt niet mee bij het oordeel […]

Lees verder