bindend advies

Zorgaanbieder ontzegt cliënt onterecht toegang tot ziekenhuis

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder in verband met een beschuldiging van (seksueel) overschrijdend gedrag en een opgelegde toegangsontzegging tot het ziekenhuis. De commissie verklaart de klacht gegrond, omdat de zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld door geen hoor en wederhoor toe te passen. De toegangsontzegging is daarom onterecht […]

Lees verder

Zorgaanbieder had twijfel over diagnose met cliënt moeten delen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder, omdat de zorgaanbieder haar informatieplicht jegens de cliënte niet zou zijn nagekomen. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder de cliënte had moeten informeren over de twijfel rond de diagnose en, als gevolg daarvan, het versturen van weefsel naar de […]

Lees verder

Zorgaanbieder mag toestemmingsverklaring overleden patiënt niet weigeren

Waar gaat de uitspraak over? De moeder van klaagster is overleden. Klaagster heeft na haar overlijden om inzage gevraagd in het medisch dossier van moeder. De zorgaanbieder heeft inzage geweigerd vanwege het ontbreken van een rechtsgeldige toestemmingsverklaring. De commissie is van oordeel dat de toestemmingsverklaring voldoet aan de eisen die de wet eraan stelt. De […]

Lees verder

Handelen hulpverleners redelijk en bekwaam

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder. De hulpverleners van de zorgaanbieder wordt het verwijt gemaakt dat zij onzorgvuldig hebben gehandeld tijdens de opname van de cliënt in het ziekenhuis. De commissie is van oordeel dat deze klacht ongegrond is en de hulpverleners gehandeld hebben zoals van een […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet verplicht om informatie te verstrekken over tarieven voor verzekerde (basis)zorg

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder. De zorgaanbieder zou tekortgeschoten zijn in de informatieverstrekking over de kosten van de uit te voeren behandeling van een littekenbreuk. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder niet tekort geschoten is. De verantwoordelijkheid voor het inwinnen van informatie omtrent de […]

Lees verder

Commissie kan zorgaanbieder niet verplichten om een maaltijdvergoeding uit te keren

Waar gaat de uitspraak over? De klacht heeft betrekking op de beslissing van de zorgaanbieder om aan bewoners geen maaltijdvergoeding te verstrekken voor niet genuttigde maaltijden (al dan niet structureel). De commissie verklaart de klacht ongegrond omdat er geen wettelijke grondslag bestaat op grond waarvan de zorgaanbieder daartoe gehouden is. De uitspraak In het geschil […]

Lees verder

Geamputeerde teen niet te wijten aan zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. Cliënt is bij zorgaanbieder geweest voor een pedicurebehandeling. Twee dagen later werd haar teen zwart en moest deze geamputeerd worden. Consument wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ondernemer geeft aan dat hij cliënt heeft geadviseerd om naar een […]

Lees verder