bindend advies

Geen fouten gemaakt bij neustip- en ooglidcorrectie

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt is niet tevreden met de resultaten van een neustipcorrectie en een ooglidcorrectie. De cliënt ervaart een rioollucht, heeft deukvorming op de neus en hangende huid boven het oog. Volgens de zorgaanbieder zijn geen fouten gemaakt. Naar het oordeel van de commissie is niet vast te stellen dat de […]

Lees verder

Schadevergoeding vanwege onzorgvuldige kincorrectie en klachtbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt is niet tevreden met het resultaat van een kincorrectie en wenst daarom een schadevergoeding. Volgens de cliënt had de zorgaanbieder de ingreep vanwege meerdere factoren niet mogen adviseren. De zorgaanbieder is van mening dat de cliënt niet-ontvankelijk is en de klachten inhoudelijk ongegrond zijn. De commissie verklaart de […]

Lees verder

Commissie kan niet vaststellen wat precies tijdens gesprek is gezegd

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt dat de cardioloog hem onvoldoende heeft geïnformeerd over de uitslagen van bepaalde onderzoeken. De cliënt voelt zich niet serieus genomen. De zorgaanbieder heeft de cliënt geïnformeerd dat er geen belangrijke afwijkingen zijn geconstateerd, maar de cliënt neemt hier geen genoegen mee. De cliënt heeft een uitnodiging tot een gesprek […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft zorgvuldig en volgens protocol gehandeld ten aanzien van ademhalingsklachten

Waar gaat de uitspraak over? Naar het oordeel van de klager heeft de zorgaanbieder niet adequaat gereageerd op de ademhalingsklachten van zijn zoon. De klachten werden onvoldoende serieus genomen. De zorgaanbieder zegt volgens protocol gehandeld te hebben en dat op het juiste moment is ingegrepen. De commissie volgt het oordeel van de klachtencommissie van de […]

Lees verder

Klacht over zorgverlening ongegrond, klachtafhandeling duurde wel te lang

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van de cliënt ziet op de kwaliteit van de zorgverlening en de klachtafhandeling door de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder is de vordering van de cliënt verjaard en is er tijdens de zorgverlening zorgvuldig gehandeld. Wel heeft de klachtafhandeling vertraging opgelopen door COVID-19 en de vakantieperiode. Naar het oordeel […]

Lees verder

Zorgaanbieder is onzorgvuldig omgegaan met heraanmelding cliënt

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt dat de zorgaanbieder hem na een verhuizing geen zorg meer wilde verlenen. De cliënt werd doorverwezen naar een andere zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder past dat beter bij de zorgvraag van de cliënt. Naar het oordeel van de commissie heeft de zorgaanbieder bij de aanmelding geen onderzoek gedaan […]

Lees verder

Onvoldoende communicatie over zorgplan en welzijn

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het verwijt van klaagster dat de zorgaanbieder onvoldoende met haar heeft gecommuniceerd over het zorgplan, het welzijn en de mobiliteitsmogelijkheden voor haar moeder en haar moeder zonder overleg medicatie heeft toegediend. De zorgaanbieder herkent zich niet in dit beeld. Naar het oordeel van de commissie is uit het […]

Lees verder

Klachten over behandeling en bejegening ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Door een verkeerde diagnose heeft de cliënt onnodig geleden. De cliënt verwijt de zorgaanbieder onzorgvuldig handelen op 14 en 16 november 2021, onheuse bejegening en onvoldoende informatieverstrekking. Volgens de zorgaanbieder is de cliënt zorgvuldig en volgens protocol behandeld en bejegend. Verder is de cliënt niet-ontvankelijk in de klachten over de […]

Lees verder