bindend advies

Cliënte heeft schade opgelopen door handelen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de bejegening van de cliënte door de zorgaanbieder, in het bijzonder de plotseling beëindigde EMDR-behandeling, het niet nakomen van afspraken en het disfunctioneren van de klachtenfunctionaris. De zorgaanbieder heeft niet op de klacht gereageerd en is ook niet ter zitting verschenen. De commissie tilt zwaar aan het feit […]

Lees verder

Cliënt niet gedwongen om medicatie in te nemen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt dat hij onder druk is gezet om een behandeling te accepteren en medicatie in te nemen. Volgens de zorgaanbieder is geen sprake geweest van een gedwongen behandeling van de cliënt en het tegen zijn wil toedienen van medicatie. De cliënt is wel gewezen op eventuele gevolgen van […]

Lees verder

Regiebehandelaar had eerder moeten ingrijpen in proces

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is onder behandeling bij de zorgaanbieder vanwege een persoonlijkheidsstoornis. Cliënt is van mening dat de zorgaanbieder niet juist heeft gehandeld door te besluiten dat een nieuwe therapeut de behandelingen zou overnemen. Cliënt vordert een schadevergoeding. De commissie is van oordeel dat de regiebehandelaar eerder in het proces had moeten […]

Lees verder

Cliënte is niet tevreden met resultaat borstverkleinende operatie

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft een borstverkleinende operatie laten uitvoeren bij de zorgaanbieder. Cliënte is niet tevreden met het resultaat van de operatie, ook niet na de uitgevoerde correcties. Cliënte is van mening dat de zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld. Het is de commissie niet gebleken dat de zorgaanbieder onzorgvuldig gehandeld zou hebben. De […]

Lees verder

Artsen hebben zorgvuldig gehandeld

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is door de zorgaanbieder behandeld vanwege een plek op haar neus. Cliënte verwijt de arts onzorgvuldigheid, alsmede het niet serieus nemen van haar klachten. De door de arts gekozen behandeling is naar het oordeel van de commissie verdedigbaar. De klacht is ongegrond. De uitspraak in het geschil tussen [Naam] […]

Lees verder

Communicatie over tijdstip behandeling kon beter

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft geen dotterbehandeling gekregen op de daarvoor afgesproken dag. Volgens de cliënt hebben autochtone patiënten voorrang gekregen. Ook zou de zorgaanbieder een dotterbehandeling bij een ander ziekenhuis hebben geblokkeerd, zijn klacht niet in behandeling hebben genomen en heeft de zorgaanbieder geweigerd informatie te verstrekken. Volgens de zorgaanbieder was […]

Lees verder

Cliënte is onterecht voortijdig uit ziekenhuis ontslagen en daarna onterecht niet eerder opgenomen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is van menig dat zij voortijdig uit het ziekenhuis is ontslagen. Ook vindt cliënte dat de artsen haar (klachten) onvoldoende serieus hebben genomen. De commissie is van oordeel dat het ontslag uit het ziekenhuis, met het oog op de toen vigerende covidmaatregelen, verdedigbaar. Toch is de commissie van oordeel […]

Lees verder

Geen onzorgvuldig handelen in verslavingskliniek

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over kwaliteit van de behandeling door de zorgaanbieder in een verslavingskliniek. De zorgaanbieder herkent zich niet in de twaalf klachten van de cliënt. De commissie vat de twaalf klachtonderdelen samen in vier onderwerpen: intake, zorgverlening tijdens opname, nazorg en klachtenprocedure en administratieve organisatie. Naar het oordeel van […]

Lees verder

Zeldzame complicatie bij ooginjectie

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt de zorgaanbieder aansprakelijk voor het feit dat er een fout is gemaakt bij het prikken in zijn oog waardoor een bloeding is ontstaan. Als gevolg van deze fout heeft de cliënt gedurende een periode van ongeveer vier maanden geen werkzaamheden kunnen verrichten. Volgens de zorgaanbieder is de ontstane […]

Lees verder