Verpleeghuiszorg

Klaagster heeft geen toestemming van de mentor van haar moeder om een klacht in te dienen

Waar gaat de uitspraak over De klaagster wil een klacht indienen over het gedrag van de zorgaanbieder tegen haar moeder, de cliënte. De commissie oordeelt dat de klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht omdat de cliënte een mentor toegewezen had gekregen. Deze mentor zou degene moeten zijn die de klacht indient of toestemming moeten geven […]

Lees verder

Rapportage over het niet-aansluiten van zuurstof had niet verwijderd mogen worden

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is overleden in het verzorgingshuis van de zorgaanbieder, nadat zij zonder zuurstof en CPAP naar bed was gebracht. De volgende ochtend is dit gerapporteerd in het zorgportaal, maar dit is later weer verwijderd. Het onderzoek is te laat ingediend. De klaagster wil een oordeel over het onzorgvuldig handelen […]

Lees verder

Zorgaanbieder schiet niet tekort in verzorging en medische behandeling, communicatie kon beter

Waar gaat de uitspraak over De klaagster stelt dat de zorgaanbieder op 3 verschillende punten te weinig heeft gedaan om de cliënt (haar vader) goed te verzorgen. De medische behandeling en verzorging waren niet goed en werd er slecht gecommuniceerd met de familie. Uiteindelijk is de situatie van de cliënt  sterk verslechterd, waardoor de klaagster […]

Lees verder

Zorgaanbieder hoefde personeel geen mondkapjes te verplichten aan het begin van de corona pandemie

Waar gaat de uitspraak over De klager stelt dat de zorgaanbieder mondkapjes verplicht had moeten stellen voor het personeel van de afdeling waar de cliënt (zijn vader) woont, al voor dat dit door het RIVM landelijk werd aangeraden. De klager eist erkenning van de inschattingsfout die, wat hem betreft, door de zorgaanbieder is gemaakt. De […]

Lees verder

Alarmeringssysteem via digitale tablet is niet geschikt voor cliënte

Waar gaat de uitspraak over De klager stelt dat de cliënte (schoonmoeder van klager) is gevallen en onnodig pijn heeft gehad door het veranderde alarmerings- en sleutelbeleid van de zorgaanbieder. Daarnaast wil de zorgaanbieder niet in gesprek gaan over de val. De klager eist een schadevergoeding en een gesprek met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder stelt […]

Lees verder