Thuiszorg

Te laat komen bij palliatieve thuiszorg onzorgvuldig en algemene voorwaarden moest eerder aan klaagster worden verstrekt

Waar gaat de uitspraak over De klaagster is nabestaande van haar overleden echtgenoot, de cliënt. De klacht van de klaagster heeft 6 klachtonderdelen die gaan over de aan de cliënt verleende palliatieve thuiszorg. De klachten gaan onder andere over het te laat aanwezig zijn van de vervanger van de verpleegkundige, over het feit dat de […]

Lees verder

Beslissing van de zorgaanbieder om thuiszorg te beëindigen valt niet aan te merken als tekortkoming

Waar gaat de uitspraak over De klager is de zoon van cliënte. Hij houdt de zorgaanbieder aansprakelijk voor de gevolgen van de opname van cliënte in een zorginstelling. Volgens de klager had de zorgaanbieder de zorg thuis had kunnen voortzetten. Hij stelt dat de zorgaanbieder ernstig tekort is geschoten in de wijze waarop zij tot […]

Lees verder

Inzet van beveiliging was nodig ter bescherming tegen intimidatie door de zoon van de cliënt

Waar gaat de uitspraak over Hoewel de inzet van beveiliging bij uitvoering van de zorg als kwetsend kan worden ervaren, is dat de zorgaanbieder niet te verwijten. Van haar kan niet worden gevergd dat zij bij de hulpverlening geen bescherming biedt tegen intimidatie bij de uitvoering van haar werk door de zoon van de cliënt. […]

Lees verder