tekortschieten in informatieplicht

  • Home >>
  • tekortschieten in informatieplicht

Zorgaanbieder schoot tekort in de informatieverstrekking na de scopie

Waar gaat de uitspraak over Voorafgaand aan de ingreep is voldoende informatie verstrekt. Na de scopie onvoldoende voorlichting gegeven aan de cliënt. Niet nadrukkelijk aanbieden van en het uitvoeren van een bloodpatch en het ontbreken van nader onderzoek na consult op SEH. Voor de commissie zijn deze beslissingen niet goed verklaarbaar. Schadevergoeding is niet onderbouwd. […]

Lees verder

Zorgaanbieder bemoeide zich niet met aanvraag huurtoeslag, kon gemachtigde daarom niet informeren

Waar gaat de uitspraak over Volgens de gemachtigde van cliënte heeft hij schade geleden, omdat de zorgaanbieder hem niet geïnformeerd heeft over de door cliënt aangevraagde huurtoeslag. Die toeslag is door de Belastingdienst teruggevorderd. De zorgaanbieder stelt dat het behandelteam geen enkele bemoeienis gehad met de aanvraag van de huurtoeslag en de toekenning daarvan aan […]

Lees verder