Psycholoog

Zorgaanbieder handelt niet onzorgvuldig met stopzetten behandeltraject na verloop afgesproken termijn zorgverzekeraar

Waar gaat de uitspraak over De klaagster is gestart met EMDR-therapie bij de zorgaanbieder. Na vijf behandelingen bleek dat er weinig resultaat werd behaald, daarom is er besloten om drie maanden te stoppen en daarna weer verder te gaan. Echter, de klaagster heeft van haar zorgverzekeraar vernomen dat de therapie door de zorgaanbieder gestopt en […]

Lees verder

Psychiater en zorgaanbieder hebben niet zorgvuldig gehandeld bij begeleiding klaagster

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over het niet gehoord voelen door de psychiater van de zorgaanbieder, waardoor er onwaarheden in haar dossier stonden, en over het voorschrijven van gedwongen medicatie waardoor zij een depressie heeft gekregen. Volgens de zorgaanbieder heeft de psychiater geprobeerd de klaagster meer medicijnen te laten gebruiken om zo […]

Lees verder

Klacht over af te nemen onderzoek modules niet eerder aan instelling kenbaar gemaakt

Waar gaat de uitspraak over De klager verzoekt om een onderzoek ter vaststelling van een eventuele autisme spectrum stoornis (ASS). De zorgaanbieder biedt daarvoor modules aan, welke in overeenstemming met de klager worden uitgevoerd. Doordat de klager slechts een beperkt aantal modules wil afnemen blijven er onderzoeksvragen open. Hierdoor wordt er geen ASS vastgesteld. Over […]

Lees verder

Diagnostisch onderzoek is juist en deugdelijk uitgevoerd, declaratie bij zorgverzekeraar is terecht

Waar gaat de uitspraak over De cliënte vindt dat een diagnostisch onderzoek door de zorgaanbieder niet goed is uitgevoerd. Er staat onjuiste informatie in het onderzoeksverslag. Daarnaast is de cliënte het niet eens met de declaratie van het onderzoek bij de zorgverzekeraar. De zorgaanbieder vindt dat het onderzoek juist uitgevoerd is en dat het onderzoeksverslag […]

Lees verder

Zorgplicht geschonden door negatieve uitlatingen over cliënte

Waar gaat de uitspraak over Psychologe van cliënte, die in dienst werkt van de zorgaanbieder, heeft zich in de openbare ruimte zeer negatief heeft uitgelaten over cliënte. Cliënte zat op dat moment in de wachtruimte, waardoor zij dit heeft gehoord. Zij stelt dat ze door het voorval haar vertrouwen in mensen verloren is, dat haar […]

Lees verder

Onderzoek door zorgaanbieder naar aard van psychische klachten om vast te stellen welke behandeling cliënt nodig had, is zorgvuldig

Waar gaat de uitspraak over De klacht van de cliënt is dat de door de zorgaanbieder uitgevoerde onderzoeksgesprekken onnodig waren en/of inadequaat. De zorgaanbieder heeft de cliënt niet direct doorverwezen voor een klinische behandeling. De betreffende behandeling kon echter niet meer worden aangeboden en daarom was doorverwijzing onmogelijk. Dat de zorgaanbieder er vervolgens voor heeft […]

Lees verder

Bij het delen van vertrouwelijke informatie heeft de zorgaanbieder steken laten vallen

Waar gaat de uitspraak over Volgens cliënte heeft de psycholoog de geheimhoudingsplicht geschonden door informatie zonder haar toestemming te delen met anderen, waaronder behandelaren bij de zorgaanbieder die niet in een directe behandelrelatie met de cliënte staan. De klachtencommissie van de zorgaanbieder, die onvoldoende onafhankelijk is,  heeft de klacht gegrond verklaard, maar de zorgaanbieder heeft […]

Lees verder