psychologie

Zorgaanbieder heeft tijd terecht gedeclareerd op basis van een DBC

Waar gaat de uitspraak over De cliënt stelt dat er te veel tijd is gedeclareerd in verhouding tot hoeveel zorg hij heeft ontvangen. Volgens de zorgaanbieder zijn er meerdere gesprekken geweest om te kijken of de zorgaanbieder de juiste zorg kon leveren. Dit bleek niet mogelijk te zijn en daarom hebben er meerder multidisciplinaire overleggen […]

Lees verder

Communicatie tussen psycholoog en cliënte tijdens behandelingen slecht, communicatie met klachtenfunctionaris ook erg slecht

Waar gaat de uitspraak over In het kader van slaapproblemen is de cliënte onder behandeling geweest bij een psycholoog. De cliënte klaagt over het handelen en de communicatie van de psycholoog. Ze vindt dat de psycholoog haar heeft bejegend door onder andere haar hand te aaien en bezig te zijn met andere zaken tijdens een […]

Lees verder