overplaatsing

Verleende zorg is niet afgestemd op reële behoefte cliënt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt woont enige tijd bij de zorgaanbieder en heeft kenbaar gemaakt dat hij aan zichzelf wil gaan werken. De zorgaanbieder heeft hier geen gehoor aan gegeven. De cliënt klaagt dat de zorgaanbieder hem niet heeft gehoord en niet serieus heeft genomen, hem op een verkeerde locatie heeft geplaatst en […]

Lees verder

Zorgaanbieder handelde zorgvuldig bij overplaatsing van cliënte

Waar gaat de uitspraak over De mentor van cliënte klaagt over de overplaatsing van cliënte naar een andere woongroep. Volgens klaagster is de overplaatsing niet in het belang van de cliënte, de nieuwe woongroep voldoet niet aan haar behoeften. Daarnaast verzette de klaagster zich tegen de overplaatsing en heeft daarvoor geen toestemming gegeven. De commissie […]

Lees verder