Overige (para)medische beroepen

  • Home >>
  • Overige (para)medische beroepen

Geen behandelingsovereenkomst met zorgaanbieder tot stand gekomen

Waar gaat de uitspraak over De klaagster vindt dat de zorgaanbieder, door het niet in behandeling nemen van de klaagster, onzorgvuldig heeft gehandeld. De zorgaanbieder kreeg een verwijzing van de huisarts van klaagster met de vraag of er sprake was van een verdikte hartspier. Bij zo een verwijzing vindt er eerst triage plaats door een […]

Lees verder

Onheuse bejegening door anesthesioloog leidt tot onredelijke behandeling, cliënt krijgt schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over De manier waarop een anesthesioloog met de cliënte omging (bejegening) was niet juist. Daardoor kan zij niet meer terecht bij het desbetreffende ziekenhuis voor behandeling. De cliënte moet extra zorgkosten maken voor een verdere behandeling bij een ander ziekenhuis. De commissie oordeelt dat de anesthesioloog niet heeft gehandeld zoals van […]

Lees verder

Haarbreuk door kleuring

Waar gaat de uitspraak over Ondernemer had als professional en deskundige de kleuring zonder de vereiste Olaplex behandeling moeten weigeren. Ook vanwege de niet ondenkbeeldige gevolgen die de ondernemer, gelet op de conditie van het haar, zelf voor ogen had. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Consument], wonende te [plaats] en Kapsalon Ingermo-de, gevestigd te […]

Lees verder

Begeleiding van cliënte was onvoldoende en opzegging van de zorgovereenkomst was niet rechtmatig

Waar gaat de uitspraak over De commissie vindt dat de begeleiding van de cliënte onvoldoende was. Daarnaast is de zorgovereenkomst volgens de regels opgezegd, omdat daarvoor geen belangrijke reden is genoemd. In relatie tot de verstandelijke beperking van cliënte kon het standpunt van de zorgaanbieder over de uithuiszetting intimiderend overkomen. Cliënte heeft daarom recht op […]

Lees verder