orthopedie

Pijnklachten in voet niet het gevolg van eerder uitgevoerde operaties aan grote teen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte verwijt het ziekenhuis dat de twee aan haar teen uitgevoerde operaties onzorgvuldig zijn uitgevoerd, waardoor zij sinds de operaties (chronische) pijnklachten aan haar voet ervaart. Deze pijnklachten belemmeren haar blijvend in haar beweging. Zij stelt het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk. Volgens het ziekenhuis is er geen verband tussen de […]

Lees verder

Klacht te laat bij de commissie ingediend

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft zijn klacht te laat bij de commissie ingediend. De termijn van 12 maanden is overschreden. Ook is er geen reden om te oordelen dat deze overschrijding hem niet kan worden verweten. De cliënt is niet-ontvankelijk in zijn klacht. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], […]

Lees verder