onjuiste/onzorgvuldige uitvoering behandeling

  • Home >>
  • onjuiste/onzorgvuldige uitvoering behandeling

Behandeling richtte zich niet op omgaan met tinnitus, maar op de angst- en paniekklachten

Waar gaat de uitspraak over Cliënte wilde leren omgaan met de tinnitus, maar de diverse behandelaren van de zorgaanbieder hebben dit aangehoord, maar er niets mee gedaan. In de drie jaar van de behandeling door de zorgaanbieder is cliënte steeds wanhopiger geworden en heeft hulp buiten de zorgaanbieder gezocht. De zorgaanbieder geeft aan dat de […]

Lees verder

Zorgaanbieder was voorzichtig, maar niet onzorgvuldig, in behandeling van kwetsbare cliënt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt verwijt de zorgaanbieder dat de therapie onjuist was en er onvoldoende voortgang was. Mede daardoor eindigde de behandeling met een crisis-opname. De zorgaanbieder heeft een andere mening en betwist de cliënt onvoldoende handvatten te hebben aangedragen om op een veilige manier te praten over het seksueel misbruik. De […]

Lees verder

Commissie kan klacht behandelen over begeleiding van kind op reguliere basisschool voor wat betreft visusbeperking  

Waar gaat de uitspraak over Op een reguliere basisschool biedt de zorgaanbieder ambulante begeleiding aan een leerling met een bepaalde beperking, omdat de leerkracht van die reguliere basisschool niet die expertise heeft. De begeleiding heeft niet te maken met de inhoud van het onderwijs. Daar kan de commissie ook geen uitspraak over doen, maar wel […]

Lees verder

Cliënt diende het geschil te laat bij de commissie in

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beroept zich er op dat de cliënt het geschil te laat bij de commissie heeft ingediend. Cliënt wijt dat aan persoonlijke omstandigheden. Bovendien heeft de zorgaanbieder zelf de termijn van klachtafhandeling overschreden. Dat laatste verdient niet de schoonheidsprijs volgens de commissie, maar weegt niet mee bij het oordeel […]

Lees verder

Onvoldoende gehoor voor bijwerkingen lithium leidt tot tekortkoming zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Cliënte kreeg lichamelijke klachten na het gebruik van het voorgeschreven lithium. Hoewel door middel van een bloedonderzoek intoxicatie werd uitgesloten, had de verpleegkundig specialist GGZ bij cliënte door moeten te vragen naar haar klachten en de door haar als bijwerking van de lithium ervaren klachten. Ook de communicatie met cliënte […]

Lees verder

De zorgverlening was onvoldoende, geen vergoeding van de achteraf betaalde eigen bijdrage vanwege de onterechte afmelding bij CAK

Waar gaat de uitspraak over Volgens de cliënt was de zorgverlening op meerdere gebieden onvoldoende en heeft de zorgaanbieder cliënt ten onrechte laten uitschrijven bij het CAK. Omdat de eigen bijdrage daardoor niet meer werdingehouden op de uitkering van cliënt, moest cliënt de eigen bijdragen een jaar later alsnog betalen. Volgens de commissie is door […]

Lees verder

Geen bewijs van bedreiging, chantage, misbruik en bespotting

Waar gaat de uitspraak over Client voelde zich in de gesprekken bij de zorgaanbieder bedreigd, gechanteerd, misbruikt en bespot. Er was naar zijn mening ook ten onrechte sprake van bemoeizorg. Hoewel de communicatie wellicht niet optimaal was, ziet de commissie geen bewijs van bedreiging, chantage, misbruik en bespotting door de zorgaanbieder. Gezien de zorgwekkende toestand […]

Lees verder