Onjuist/onzorgvuldige uitvoering behandeling

  • Home >>
  • Onjuist/onzorgvuldige uitvoering behandeling

Zorgaanbieder heeft zorgplicht bij behandeling nageleefd en niet onzorgvuldig gehandeld bij verhuizing

Waar gaat de uitspraak over De cliënt was onder behandeling voor zijn klachten over een dissociatieve identiteitsstoornis met een posttraumatische stressstoornis met een persoonlijkheidsstoornis. Hij klaagt dat de behandeling onzorgvuldig is geweest en niet heeft gewerkt. Daarnaast klaagt de cliënt dat de verhuizing naar een andere locatie onrust en een onveilig gevoel met zich heeft […]

Lees verder

Met de behandeling van de traumaverwerking is te lang gewacht en is later te snel afgebouwd

Waar gaat de uitspraak over In het behandelplan stond de behandeling van de Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS) voorop. Cliënte was daarmee ook akkoord. De commissie oordeelt dat de eerste behandelaar te lang heeft gewacht om het behandelplan uit voeren. Later heeft de tweede behandelaar ten onrechte de frequentie van de consulten verlaagd. De klachten […]

Lees verder

Arts heeft volgens de richtlijn gehandeld

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder heeft de richtlijn gevolgd en dienovereenkomstig gehandeld. Het is niet aan de commissie om een wetenschappelijke discussie te voeren over de juistheid van de inhoud van de richtlijn. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting NKCV, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: de […]

Lees verder