onjuist behandelplan

Behandelplan niet elke keer juist bijgesteld, klachten over bejegening en begeleiding zijn deels gegrond

Waar gaat de uitspraak over Volgens (de mentor van) klager ontbreekt het aan behandelplannen, waardoor er (te) weinig voortgang is geboekt met de behandeling. Ook klaagt hij over de bejegening door de medewerkers van de zorgaanbieder en over een te weinig actieve begeleiding. Volgens de zorgaanbieder was er wel een behandelplan opgesteld en is deze […]

Lees verder

Vanwege het advies om hulp te zoeken buiten de reguliere zorg is de zorgaanbieder een vergoeding verschuldigd

Waar gaat de uitspraak over De bij de zorgaanbieder werkzame psycholoog adviseerde de cliënte hulp te zoeken buiten de reguliere zorg. De zorgaanbieder erkent dat dit niet gedaan had mogen worden, maar ziet geen reden voor een schadevergoeding, omdat niet is aangetoond dat de klachten zijn verergerd. Dat de cliënt geen vertrouwen meer had in […]

Lees verder

Uitblijven EMDR-behandeling tijdens de opnameperiode is niet aan zorgaanbieder te wijten

Waar gaat de uitspraak over De commissie is van oordeel dat de opname in eerste instantie heeft plaatsgevonden omdat klaagster een time-out nodig had in verband met haar depressiviteit en suïcidaliteit. Het ondergaan van een EMDR-behandeling was een secundair doel, waarvoor de zorgaanbieder zich ook voldoende heeft ingespannen. Dat een iPad is gestolen door een […]

Lees verder

Cliënte wil persoonlijke gesprekken aan huis maar zorgaanbieder biedt dit niet

Waar gaat de uitspraak voer Cliënte wenst persoonlijke gesprekken aan huis om inzicht krijgen in de oorzaak van haar angsten. De commissie oordeelt dat deze klacht ongegrond is. Er was geen indicatie voor een psychologische therapie in de vorm van de door cliënte gewenste individuele gesprekken met een psycholoog. De zorgaanbieder heeft dat ook niet […]

Lees verder