KNO-Arts

Verergering oorklachten klaagster na gehooronderzoek is onwaarschijnlijk

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over het ontstaan van nieuwe heftige oorklachten en het verergeren van bestaande oorklachten na een gehooronderzoek (stapediusreflexmeting) in opdracht van de KNO-arts van de zorgaanbieder en over het gebrek aan aandacht en begrip van de KNO-arts in de benadering van de klaagster. De zorgaanbieder stelt dat het […]

Lees verder

Het niet voorschrijven van prednison is geen schending van de zorgplicht

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is zwanger en verschijnt op de huisartsenpost met gedeeltelijke uitvalsverschijnselen in het gezicht. De huisarts geeft aan dat deze klacht normaal met prednison te behandelen is. Deze normale behandeling geldt bij volledige uitval. De kno-arts, die beslist over de behandelingswijze, schrijft toch een andere behandeling voor. De cliënte […]

Lees verder

Ziekenhuis schoot niet tekort in de behandeling

Waar gaat de uitspraak over De KNO-arts is niet verplicht om te rapporteren aan artsen nu deze niet de verwijzende artsen zijn. Klaagster heeft zelf ingestemd met second opinion door arts uit hetzelfde ziekenhuis. Er heeft een begrijpelijke diagnose plaatsgevonden. Voor de Commissie is niet na te gaan of bejegening heeft plaatsgevonden zoals door klaagster […]

Lees verder

Inbreuk op privacy is nog geen aantasting in de persoon

Waar gaat de uitspraak over De door het ziekenhuis erkende verwisseling van brieven is een inbreuk op het recht op privacy, maar is nog geen aantasting in de persoon, zodat er geen reden is voor een schadeloosstelling. Naar aanleiding van de klacht hierover heeft het ziekenhuis een onheuse reactie gestuurd. Volledige uitspraak In het geschil […]

Lees verder