SGC

Cliënt had eerder antwoord moeten krijgen over het gebruik van oogdruppels

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte verwijt de zorgaanbieder dat zij niet heeft gereageerd op haar vragen met betrekking tot de door de oogarts voorgeschreven oogdruppels na een staaroperatie. In de bijsluiter staat vermeld dat deze druppels maximaal twee weken mogen worden toegediend, terwijl de oogarts deze druppels vier weken heeft voorgeschreven. De commissie verklaart […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om wijze verlofaanvraag zorgaanbieder te behandelen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verblijft op basis van een terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging bij de zorgaanbieder. Volgens de cliënt wordt zijn privacy geschonden op het moment dat hij een verlofaanvraag doet, omdat die aanvraag in een stafvergadering wordt besproken waarbij personen aanwezig zijn die niet direct bij zijn behandeling zijn betrokken. De […]

Lees verder

Aanbieders die alleen medische hulpmiddelen leveren geen zorgaanbieders volgens de Wkkgz.

Waar gaat de uitspraak over? De aanbieder heeft een apneu-apparaat geleverd aan de cliënt. De cliënt is niet tevreden over de dienstverlening door de aanbieder. De commissie beoordeelt of een leverancier van medische hulpmiddelen is aan te merken als zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Naar het oordeel […]

Lees verder

Leverancier van medische hulpmiddelen geen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De aanbieder heeft een slaapapneu-masker geleverd aan de cliënt. De cliënt stelt dat hij door dit masker gebitsproblemen heeft gekregen. De commissie beoordeelt of een leverancier van medische hulpmiddelen is aan te merken als zorgaanbieder in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Naar het oordeel […]

Lees verder

Autonomie bevorderend beleid zorgaanbieder niet in strijd met Wkkgz

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de klager heeft de zorgaanbieder hem immateriële schade toegebracht door het voeren van een – met de wet strijdig – beleid om familie en/of naasten niet te betrekken bij de behandeling van zijn dochter in het Centrum Intensieve Behandeling (hierna: CIB). Daarnaast heeft de zorgaanbieder ten onrechte nooit inhoudelijk […]

Lees verder