SGC

Zorgaanbieder niet tekort geschoten, klacht ongegrond. Voor klachtonderdelen over urinecontroles was al schikking bereikt.

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft zich beklaagd over het handelen van de zorgaanbieder. Dit handelen heeft tot uithuisplaatsing van het jongste dochtertje van de cliënt geleid, zo stelt de cliënt. De zorgaanbieder ontkent dit ten stelligste en zegt zorgvuldig te hebben gehandeld in de periodes dat de cliënt bij de zorgaanbieder onder […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd geschil te behandelen over jeugdige nu Jeugdwet andere klachtenregeling voorschrijft.

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster (moeder van cliënte) is zeer ontevreden over de manier waarop haar 15-jarige dochter  behandeld en doorverwezen is naar de GGZ door de zorgaanbieder. Vervolgens is door de zorgaanbieder niet gereageerd op de door klaagster ingediende klacht noch geantwoord op door haar gestelde vragen. De zorgaanbieder stelt dat de commissie […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet toerekenbaar tekortgeschoten bij nemen beslissing cliënt op te nemen, klacht ongegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt zich op het standpunt dat door onjuiste behandeling en onjuiste bejegening door de zorgaanbieder tijdens opname bij de zorgaanbieder haar leven extreem ontregeld is geraakt, met grote schade tot gevolg. De zorgaanbieder stelt dat de verpleging van de Medium Care heeft gehandeld conform hetgeen in het kader […]

Lees verder

Cliënt geen verwijt te maken niet doorlopen interne klachtenprocedure. Zorgaanbieder niet verwijtbaar gehandeld, klacht ongegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een behandelingsovereenkomst met het VIP-team van de zorgaanbieder, maar voelt zich steeds onder druk gezet en zich daardoor in haar rechten als patiënt geschaad. Hierover heeft de cliënt haar beklag gedaan bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder verzoekt de commissie de cliënt niet-ontvankelijk te verklaren, omdat zij niet […]

Lees verder

Doorgevoerde verbeteringen nog niet geleid tot verbetering zorgverlening cliënt

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt stelt dat de zorgaanbieder sedert geruime tijd nalatig is gebleven in de zorgverlening aan hem. Ondanks het feit dat de zorgaanbieder de klachten heeft erkend en verbeteringen heeft toegezegd, heeft dit nog niet tot verbetering in de zorgverlening geleid. Er zijn wel verbeteringen doorgevoerd, maar vooral zijn huisgenoten hebben […]

Lees verder

Stopzetten behandeling door zorgaanbieder niet onzorgvuldig

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart een klacht over het stopzetten door de zorgaanbieder van de behandeling van cliënt en de bejegening van cliënt door de regiebehandelaar rondom het beëindigen van de behandeling ongegrond. Volledige uitspraak Samenvatting De commissie verklaart een klacht over het stopzetten door de zorgaanbieder van de behandeling van cliënt […]

Lees verder

Geschil betreft Wet zorg en dwang; commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? Vanwege zorgen omtrent de veiligheid van de cliënte heeft de zorgaanbieder de cliënte in 2020 tijdelijk overgeplaatst van haar woonlocatie in Almelo naar een locatie in Oldenzaal. De cliënte verwijt de zorgaanbieder dat de tijdelijke crisisplaatsing onvrijwillig nog steeds voortduurt waardoor de cliënte ver van de voor haar bekende omgeving […]

Lees verder

Klacht gaat over contact tussen behandelaar en familie; commissie niet bevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt (zoon van de klager) stond vanwege een diagnose schizofrenie onder behandeling bij de zorgaanbieder. Volgens de klager heeft de zorgaanbieder niet juist gehandeld: depotmedicatie is zonder zorgmachtiging toegediend en de zorgaanbieder heeft niet gereageerd op informatieverzoeken van de klager. De zorgaanbieder zegt wel degelijk zorgvuldig te hebben gehandeld, […]

Lees verder

Cliënt wil kosten prostitutiebezoeken vergoed krijgen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt wil een medische verklaring van de zorgaanbieder voor een rechterlijke procedure om kosten voor prostitutiebezoeken vergoed te krijgen. De zorgaanbieder doet een beroep op onbevoegdheid van de commissie, omdat de behandeling van de cliënt nooit van de grond is gekomen. Volgens de commissie is wel degelijk een behandelingsovereenkomst […]

Lees verder