SGC

Uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van de zorgverlening

Waar gaat de uitspraak over De ouders van de overleden cliënte zijn van mening dat de kwaliteit van zorg die geleverd werd aan cliënte, onvoldoende was. Ook zou de actuele zorgovereenkomst niet tijdig door cliënte zijn ontvangen, zou de zorgaanbieder de cliënte onheus hebben bejegend door het dreigen met beëindiging van de zorgovereenkomst als de […]

Lees verder

Leefgeld Volledig Pakket Thuis (VKT) moet voldoen aan richtlijnen NIBUD

Waar gaat de uitspraak over De cliënt woont bij de zorgaanbieder. Hij heeft recht op maaltijden en tussendoortjes. De cliënt stelt dat de zorgaanbieder niet (voldoende) voldoet aan de verplichting om tussendoortjes te verzorgen. Daarnaast krijgt hij te weinig leefgeld per maand. De cliënt vraagt schadevergoeding. De zorgaanbieder beroept zich op niet-ontvankelijkheid. De zorgaanbieder geeft […]

Lees verder

Klachten over verblijf niet voldoende onderbouwd, geen tekortkoming

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is verbleven bij de zorgaanbieder en is van mening dat een van de medewerkers van de zorgaanbieder niet deugdelijk heeft gehandeld. Client heeft zeven verwijten jegens de zorgaanbieder. De verwijten betreffen een kennelijke doodsbedreiging, inbreuk op privacy, diefstal, de wijze van klachtafhandeling, afkeuren van een behandelplan, wisseling van […]

Lees verder

Ontslagen gezinsouder mocht geen afscheid nemen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte verblijft in een gezinshuis. Zij is per brief geïnformeerd dat het gezinshuis zou sluiten en dat de gezinsouder niet meer zou terugkeren. Cliënte klaagt over het feit dat zij geen afscheid heeft kunnen nemen van de gezinsouder. Zij stelt dat zij niet de zorg heeft gekregen die zij […]

Lees verder

Ambulancepersoneel heeft onjuist gehandeld

Waar gaat de uitspraak over Klaagster klaagt erover dat zij en haar moeder (de cliënte) niet serieus zijn genomen door het ambulancepersoneel. Het ambulancepersoneel heeft niet met spoed gehandeld, terwijl de situatie hier wel naar noopte. De zorgaanbieder erkent dat het ambulancepersoneel niet juist heeft gehandeld in deze situatie. De medewerkers heeft de situatie niet […]

Lees verder

Gevolgen van haartransplantatie waren te verwachten

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft complicaties ondervonden na een haartransplantatie. Zij stelt tevens dat de operatie niet volgens afspraak is verlopen, nu er dubbele en triple grafts (haarzakjes) zijn geplaatst in plaats van enkele. Tijdens de hersteloperatie zijn nogmaals andere grafts geplaatst dan afgesproken. Uiteindelijk heeft cliënte herstelbehandelingen elders laten uitvoeren. Zij […]

Lees verder

Ongepaste bejegening medewerkster kan niet worden vastgesteld

Waar gaat de uitspraak over De cliënte wilde bloed laten afnemen bij een locatie van de zorgaanbieder en trof een medewerkster naar haar zeggen in een dronken staat was. Ze is weggewuifd door de medewerkster. De cliënte wenst excuses en schadevergoeding voor reiskosten, kosten geschilprocedure en inkomstenverlies. De zorgaanbieder geeft aan dat er na de […]

Lees verder

Complicaties na borstcorrectie niet aan zorgaanbieder te wijten

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft een borstcorrectie laten uitvoeren door de zorgaanbieder en klaagt over de protheses die zijn geplaatst. In plaats van de besproken inhoud van 275 cc respectievelijk 300 cc, heeft de chirurg twee protheses van 300 cc geplaatst. De cliënte heeft net na de operatie en zes maanden na […]

Lees verder

Cliënte niet ontvankelijk in haar klacht; heeft oordeel op klacht niet afgewacht

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is van mening dat de zorgaanbieder een foute diagnose heeft gesteld en dat haar medisch dossier foutieve informatie bevat. De zorgaanbieder stelt dat de cliënte niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar klacht, omdat zij haar klacht niet eerst bij de zorgaanbieder zelf heeft ingediend. Naar het oordeel van […]

Lees verder
1 2 3 112