SGC

Commissie meer informatie nodig om vast testellen of zorgaanbieder juiste diagnose heeft gemaakt

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte stelt dat zij lijdt aan een actieve systemische auto-immuun ziekte chilblain lupus en “very strong” type 1 interferonopathie en zij wil dat de commissie bepaalt dat het ziekenhuis een behandeling start door haar het off-label van het geneesmiddel baricitinib voor te schrijven. Het ziekenhuis wil dat geneesmiddel niet voorschrijven, […]

Lees verder

Om in aanmerking te komen voor maatschappelijke opvang dient bij cliënt sprake te zijn van psychische of psychosociale problematiek

Waar gaat de uitspraak over? De verzoeker is van mening dat de verweerder een moeder en haar dochter moet opvangen in de maatschappelijke opvang, omdat de moeder dat graag wil en een steunend netwerk in de buurt heeft. Volgens de verweerder is bij moeder en dochter alleen sprake van een woonprobleem en niet van andere […]

Lees verder

Woonplaats gezaghebbende ouder bepaald welke gemeente (financiële) verantwoordelijkheid draagt

Waar gaat de uitspraak over? In het onderhavige geschil staat centraal de vraag welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de zorg aan de jeugdige. Verzoeker wil dat de feitelijke woonplaats van de gezagsdrager (vader kind) aangehouden wordt. Dit is volgens verzoeker de verwerende gemeente, omdat de vader met zijn zoon woonachtig zou zijn bij zijn […]

Lees verder

Dat jeugdige zich bij gemeente meldt, betekent niet dat die gemeente diens woonplaats is

Waar gaat de uitspraak over? In het onderhavige geschil staat centraal de vraag of de gemeente waar de jeugdige zich heeft gemeld met een hulpvraag financieel verantwoordelijk is voor de bekostiging van de jeugdreclassering vanaf 1 januari 2022. Volgens verzoeker is verweerder verantwoordelijk, omdat de jeugdige zich met zijn hulpvraag in de gemeente van de […]

Lees verder

Commissie onbevoegd in geschil over parkeerkosten ziekenhuis

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een klacht ingediend over de betaling van parkeergeld bij het ziekenhuis. De cliënt voelt zich in zijn klacht onheus bejegend en niet serieus genomen door de klachtenfunctionaris. De commissie is niet bevoegd dit geschil inhoudelijk te behandelen, nu de klacht over het parkeergeld niet raakt aan de […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet verkeerd gehandeld bij het niet uitvoeren van verder onderzoek

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt is door de huisarts verwezen naar de neuroloog in verband met onverklaarbare klachten. Volgens de cliënt worden zijn klachten veroorzaakt door een nanochip, die bij een eerdere knieoperatie in een ander ziekenhuis is ingebracht. De neuroloog heeft daar echter onvoldoende onderzoek naar willen doen. De commissie verklaart de […]

Lees verder
1 2 3 163