SGC

Cliënt wil kosten prostitutiebezoeken vergoed krijgen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt wil een medische verklaring van de zorgaanbieder voor een rechterlijke procedure om kosten voor prostitutiebezoeken vergoed te krijgen. De zorgaanbieder doet een beroep op onbevoegdheid van de commissie, omdat de behandeling van de cliënt nooit van de grond is gekomen. Volgens de commissie is wel degelijk een behandelingsovereenkomst […]

Lees verder

Cliënt had eerder antwoord moeten krijgen over het gebruik van oogdruppels

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte verwijt de zorgaanbieder dat zij niet heeft gereageerd op haar vragen met betrekking tot de door de oogarts voorgeschreven oogdruppels na een staaroperatie. In de bijsluiter staat vermeld dat deze druppels maximaal twee weken mogen worden toegediend, terwijl de oogarts deze druppels vier weken heeft voorgeschreven. De commissie verklaart […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om wijze verlofaanvraag zorgaanbieder te behandelen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verblijft op basis van een terbeschikkingstelling (TBS) met dwangverpleging bij de zorgaanbieder. Volgens de cliënt wordt zijn privacy geschonden op het moment dat hij een verlofaanvraag doet, omdat die aanvraag in een stafvergadering wordt besproken waarbij personen aanwezig zijn die niet direct bij zijn behandeling zijn betrokken. De […]

Lees verder

Zorgaanbieder had twijfel over diagnose met cliënt moeten delen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder, omdat de zorgaanbieder haar informatieplicht jegens de cliënte niet zou zijn nagekomen. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder de cliënte had moeten informeren over de twijfel rond de diagnose en, als gevolg daarvan, het versturen van weefsel naar de […]

Lees verder

Klaagster verwijt zorgaanbieder onzorgvuldig handelen; commissie schakelt deskundige in

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak is een Tussen Advies. Het Bindend Advies volgt op een latere datum. Op 19 maart 2023 is de ex-echtgenoot van klaagster, de heer [cliënt] gevallen. Zes dagen later is bij [cliënt] een herseninfarct vastgesteld. Volgens klaagster heeft de zorgaanbieder fouten gemaakt en heeft het uitblijven van adequate behandeling […]

Lees verder

Zorgaanbieder mag toestemmingsverklaring overleden patiënt niet weigeren

Waar gaat de uitspraak over? De moeder van klaagster is overleden. Klaagster heeft na haar overlijden om inzage gevraagd in het medisch dossier van moeder. De zorgaanbieder heeft inzage geweigerd vanwege het ontbreken van een rechtsgeldige toestemmingsverklaring. De commissie is van oordeel dat de toestemmingsverklaring voldoet aan de eisen die de wet eraan stelt. De […]

Lees verder

Geamputeerde teen niet te wijten aan zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. Cliënt is bij zorgaanbieder geweest voor een pedicurebehandeling. Twee dagen later werd haar teen zwart en moest deze geamputeerd worden. Consument wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ondernemer geeft aan dat hij cliënt heeft geadviseerd om naar een […]

Lees verder
1 2 3 155