2024

Klaagster heeft geen geldige reden om klacht buiten termijn in te dienen

Waar gaat de uitspraak over? De ouders van klaagster waren woonachtig bij de zorgaanbieder. Het geschil ziet op het handelen van de zorgaanbieder en vooral op de wijze waarop klaagster is uitgesloten van informatie over haar ouders. De zorgaanbieder doet een beroep op niet-ontvankelijkheid, omdat klaagster niet tijdig haar klacht bij de commissie heeft ingediend. […]

Lees verder

Klacht grotendeels opgelost; cliënt niet ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt is niet tevreden met haar rolstoel, die niet goed op haar situatie is aangepast. Ook is het klachttraject bij de zorgaanbieder niet goed verlopen. De cliënt heeft van de zorgaanbieder een nieuwe rolstoel toegezegd gekregen en heeft een schadevergoeding ontvangen. Ook heeft de zorgaanbieder excuses aangeboden en verbetermaatregelen […]

Lees verder

Commissie kan geen woning toewijzen aan cliënt

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder zijn privacy geschonden en hem gedwongen zorg verleend zonder dat de inbewaringstelling al ingegaan was. Ook zou de cliënt onheus bejegend zijn, zouden er medische blunders hebben plaatsgevonden en is voor hem nog steeds geen nieuwe woning gevonden. De commissie kan niet concluderen dat […]

Lees verder

Onaangekondigd bezoek leidt tot blijvend letsel; cliënt krijgt schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? Een onaangekondigd bezoek van twee facilitaire medewerkers op de kamer van de cliënt leidde tot een incident waarbij de cliënt, naast blijvend letsel aan zijn arm, mentale klachten heeft opgelopen. Partijen hebben ter zitting een schikking bereikt. De zorgaanbieder betaalt de cliënt een vergoeding voor zijn eigen risico, zijn kapotte […]

Lees verder

Commissie kan geen oordeel geven over vaststellingsovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van cliënte gaat over het handelen van de verzekeringsarts. Cliënte stelt dat de medische rapportage niet voldoet aan de zorgvuldigheidsnormen. Het rapport dat door de verzekeringsarts is opgesteld, is onvolledig en de verzekeringsarts weigert om met cliënte in persoon hierover praten. De commissie is van oordeel dat de […]

Lees verder
  • 12 april 2024
  • UWV

Commissie oordeelt dat pleegzorg vorm van verblijf is

Waar gaat de uitspraak over? De gemeente [naam verzoeker] (verzoeker) en de gemeente [naam verweerder] (verweerder) verschillen van mening over het toepassen van het woonplaatsbeginsel in een casus. Voor een meisje, jeugdige X, is op 30 januari 2009 pleegzorg gestart bij haar grootouders in de gemeente [naam verweerder]. De ouders waren eveneens in die gemeente […]

Lees verder

Zorgaanbieder neemt voldoende hygiënische maatregelen om verspreiding bacterie tegen te gaan

Waar gaat de uitspraak over? De klacht betreft het besluit van de zorgaanbieder om cliënte stoelgang te laten hebben in haar woon-/slaapkamer, in plaats van de voor dit doel ingerichte sanitaire ruimte. Gemaakte afspraken hierover worden volgens klager aantoonbaar niet nagekomen en er wordt onvoldoende meegedacht om gezamenlijk tot een oplossing te komen die zowel […]

Lees verder
1 2 3 6