2023

Als cliënt eerder beoordeeld zou zijn door een neurochirurg, zou de indicatie voor operatie ook eerder gesteld zijn

Waar gaat de uitspraak over? De klacht heeft betrekking op zowel het medische als het organisatorische / communicatieve aspect van de behandeling. De commissie heeft de klacht over het eerstgenoemde aspect ongegrond verklaard en die over het andere aspect gegrond. Wegens het gegrond verklaarde onderdeel van de klacht is aan cliënt een schadevergoeding toegekend. De […]

Lees verder

Complicatie zeer uitzonderlijk; uroloog hoeft deze niet te vermelden

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt heeft een klacht ingediend over de medische behandeling die hij heeft gehad bij de zorgaanbieder. Cliënt is door zijn huisarts verwezen naar de uroloog vanwege een plekje op zijn geslachtsdeel. Cliënt verwijt de uroloog dat deze hem niet vooraf heeft geïnformeerd over de mogelijkheid om een biopt te nemen […]

Lees verder

Cliënte niet juist ingelicht voor de operatie; klacht gegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is op 18 november 2022 geopereerd. Voorafgaande aan de operatie heeft zij een pre-operatieconsult gehad bij de anesthesioloog [initiaal anesthesioloog]. Tijdens de narcose was er een collega anesthesioloog. Cliënte is hiervan voorafgaande aan de operatie niet op de hoogte gesteld. Toen zij al bij bewustzijn was heeft een verpleegkundige […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft verantwoorde beslissing genomen door af te zien van een verdere medische behandeling

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster verwijt de zorgaanbieder dat cliënt niet is gereanimeerd en niet direct is overgebracht naar de intensive care. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder een verantwoorde beslissing heeft genomen door af te zien van een verdere medische behandeling. Er was geen zinvolle medische behandeling meer mogelijk gelet op […]

Lees verder

Cliënt vormt gevaar voor medewerkers; getroffen maatregelen terecht

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelingsovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. Cliënt verbleef bij zorgaanbieder, voordat hij door zorgaanbieder werd overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Cliënt verwijt zorgaanbieder ten onrechte dwangmaatregelen te hebben toegepast. De commissie oordeelt dat zorgaanbieder de getroffen maatregelen terecht heeft genomen. Dat cliënt zich beperkt voelt […]

Lees verder

Commissie ziet geen reden in om zich nogmaals over het geschil te buigen

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelingsovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. De commissie heeft eerder uitspraak gedaan in het geschil tussen cliënt en zorgaanbieder. De commissie verklaarde de klacht van cliënt toen ongegrond. Cliënt stelt nu dat er gegevens bekend zijn geworden die de situatie veranderen en de klacht wel […]

Lees verder

Cliënte houdt zich niet aan behandelkader; behandelingsovereenkomst opgezegd

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft de muziektherapie van de cliënt beëindigd en daarna ook de behandelingsovereenkomst in zijn geheel. De cliënt is het hier niet mee eens. De commissie oordeelt dat de muziektherapie na ruim zes jaar op goede grond beëindigd is, omdat de muziektherapie geen effect meer had en een afhankelijkheidsrelatie […]

Lees verder

Cliënt ruimte gehad om zorgen en twijfels te uiten; zorgaanbieder wel zorgvuldig gehandeld

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt is van mening dat de zorgaanbieder ten aanzien van haar indicatie en behandeling niet voorzichtig en adequaat heeft gehandeld, dat te weinig sprake was van shared decision making, dat de zorgaanbieder geen verantwoordelijkheid nam voor fouten en dat haar klacht niet goed is behandeld. De zorgaanbieder zegt wel […]

Lees verder

Het is niet ongebruikelijk dat deze operatie door ouderejaars arts-assistent in opleiding tot neurochirurg wordt uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënte en zorgaanbieder. Het geschil betreft de door cliënt gestelde onvolledigheid van het medisch dossier waardoor een in gezamenlijke opdracht uitgevoerd deskundigenonderzoek volgens cliënt niet naar behoren kon plaatsvinden en een door cliënt gestelde discrepantie tussen hetgeen de behandelend artsen aan cliënt […]

Lees verder
1 2 3 22