2022

Zorgaanbieder gezien ziektebeeld en wijze behandeling cliënte niet tekortgeschoten in zorgverlening

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster heeft het idee dat zorgaanbieder de doodsoorzaak van cliënte heeft gebagatelliseerd. Klaagster vraagt zich af waarom de zorgaanbieder niet heeft geacteerd toen bij cliënte de eerste klachten zichtbaar waren. Zorgaanbieder stelt dat het moeilijk vast te stellen is, door dementie en diabetes van cliënte, wat er bij haar klachten […]

Lees verder

Cliënt heeft recht op materiële en immateriële schade

Waar gaat de uitspraak over? Vader van klaagster, cliënt, heeft niet de zorg ontvangen waartoe de zorgaanbieder zich contractueel heeft verplicht. Klaagster verlangd compensatie van de geleden materiële en immateriële schade. Zorgaanbieder heeft deze klachten erkend, maar kan de schade niet vaststellen. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder niet heeft gehandeld volgens de professionele standaard. […]

Lees verder

Zorgaanbieder is zorgvuldig omgegaan met bemoeizorg

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder had een melding van de politie ontvangen aangaande de cliënt, waarna de zorgaanbieder zonder toestemming van de cliënt navraag heeft gedaan bij meerdere instanties. De cliënt is van mening dat zijn privacy hierdoor ernstig is geschonden. Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder de Handreiking Gegevensuitwisseling Bemoeizorg niet goed […]

Lees verder

Cliënte onjuist geïnformeerd over kosten woning: zorgaanbieder heeft niet voldaan aan zorgplicht

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is via een uitstroomurgentie in een woning van de zorgaanbieder geplaatst. Deze woning had zij in samenspraak met haar begeleider geaccepteerd op grond van de kosteninformatie zoals verstrekt door de zorgaanbieder. Bij het ontvangen van het huurcontract bleek echter dat de stook- en servicekosten veel hoger lagen. De […]

Lees verder

Cliënt niet-ontvankelijk: geschil niet binnen wettelijke termijn bij de commissie aanhangig gemaakt

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de zorgaanbieder is de cliënt niet-ontvankelijk in zijn klacht, omdat hij zijn geschil niet binnen twaalf maanden na de datum waarop hij de klacht bij de zorgaanbieder heeft ingediend, bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. In februari 2018 heeft de cliënt de klacht ingediend bij de zorgaanbieder. Pas in […]

Lees verder

Voor het vervangen van een heup door een heupprothese moet niet lichtvaardig worden overgegaan.

Waar gaat de uitspraak over? Twee jaar lang is een versleten onbehandeld gelaten. Deze diagnose is gemist. Er was sprake van een beeld van geringe degeneratieve afwijkingen, of slijtage zonder gewrichtsspleet versmalling van de heup, op jonge leeftijd. Deze bevonden zich niet in een eindstadium. Gelet hierop, en gelet op de jonge leeftijd van cliënt, […]

Lees verder

Operatie aan meniscus. Complicatie komt vaak voor bij bepaalde stand van het been.

Waar gaat de uitspraak over? Een uitgevoerde kijkoperatie in de meniscus heeft de cliënt veel pijnklachten opgeleverd en een hersteloperatie moeten ondergaan. Ook is hij niet geïnformeerd over de risico’s van een dergelijke ingreep. Volgens de zorgaanbieder is duidelijk besproken wat de ingreep zou inhouden en is gewezen op de risico’s. Dit is ook vastgelegd […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft onderzoek gedaan naar pijnklachten na heupoperatie. Geen onzorgvuldig handelen.

Waar gaat de uitspraak over? “Cliënte heeft een heupoperatie gehad en ondervind daarvan nog de gevolgen. Er is een zenuw geraakt en heeft onvoldoende nazorg gekregen. De interne klachtencommissie heeft relevante correpondentie niet in de beoordeling betrokken. Zij vordert schadevergoeding. De klachtencommissie heeft geoordeeld dat de ingreep lege artis is uitgevoerd. Er is grondig onderzoek […]

Lees verder

Geen verkeerde diagnose door neuroloog

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte was onder behandeling van de zorgaanbieder voor haar hoofdpijnklachten. Volgens de cliënte is de diagnose van chronische migraine te laat gesteld. De zorgaanbieder is van mening dat haar niets valt te verwijten. Het onderzoek is zorgvuldig en uitgebreid verricht en een voldoende basis voor de diagnose van spierspanningshoofdpijn. […]

Lees verder