2022

Zorgaanbieder heeft zich uitgeput om goede zorg te verlenen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte verbleef van 22 oktober 2021 tot 5 januari 2022 op een woonlocatie van zorgaanbieder. Zorgaanbieder heeft vragen van cliënte niet beantwoord over incontinentie, urineweginfectie, dokter, medicijnen en communicatie, eten/drinken en de klachtenfunctionaris. Zorgaanbieder stelt dat deze zaak zowel door betrokken locatie, de klachtenfunctionaris en externe klachtencommissie alles in werking […]

Lees verder

Niet luisteren naar wensen cliënte over kraamverzorgende deels gegrond

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft van zorgaanbieder van 20 tot 26 januari 2022 kraamzorg gehad. Cliënte heeft aangegeven een specifieke kraamverzorgende te willen of anders een oudere ervaren kraamverzorgende, maar cliënte kreeg uiteindelijk een kraamverzorgende van toen 29 jaar oud die herstellende was van een coronabesmetting. Cliënte heeft zich niet gehoord en begrepen […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet aansprakelijk voor verdwijnen gouden ringen

Waar gaat de uitspraak over? Vlak voor het overlijden van moeder van klager zijn er twee gouden ringen uit het zorgappartement bij zorgaanbieder van moeder verdwenen. Klager vindt dat zorgaanbieder laks heeft gereageerd, klager heeft een slecht gevoel bij het lerend vermogen van de zorgaanbieder en klager vindt de communicatie over de inboedelverzekering zeer verwarrend. […]

Lees verder

Klacht over toekomstige verandering in woonvoorziening zorgaanbieder ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Dochter van klaagster verblijft al lange tijd in een beschermde woonvorm bij zorgaanbieder. Zorgaanbieder wil een andere woongroep onderbrengen in de huidige woonvorm waar dochter van klaagster verblijft. Klaagster maakt zich zorgen over de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van de te leveren zorg. Zorgaanbieder stelt de ouders van alle […]

Lees verder

Geen verplichting van zorgaanbieder om informatie te verstrekken over tarieven voor verzekerde (basis)zorg. Verplichting van cliënt om zich daarover te informeren.

Waar gaat de uitspraak over? “Volgens cliënt is hij ten onrechte niet door de zorgaanbieder geïnformeerd dat er een nieuwe DBC zou worden geopend bij het plaatsvinden van de laatste ‘eindcontrole’ en dat daardoor het eigen risico van de zorgverzekering twee keer zou worden belast. Bij het consult in januari 2022 waren er nog dusdanige […]

Lees verder

Oogoperatie volgens de regelen der kunst uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt dat de oogarts bij het verwijderen van de entropion in het oog een verkeerde techniek heeft toegepast. Zijn oog blijft nu hangen en zijn gezichtsvermogen is minder geworden. Volgens de zorgaanbieder is bij de operatie en bij de heroperatie een standaardtechniek gebruikt. Ondanks de zorgvuldige uitvoering is […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft geen ongeschikte binnensonde gezet

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte gebruikt een medicijnpomp en klaagt dat de zorgaanbieder in eerste instantie een verkeerde sonde had geplaatst, waardoor zij veel pijn had. Volgens de zorgaanbieder was er geen causaal verband tussen de pijnklachten en de sonde. Ook na het plaatsen van de nieuwe sonde had de cliënt nog pijnklachten. Bij […]

Lees verder

Klaagster trekt klachten in na toelichting commissie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de medische behandeling van cliënte op de afdeling spoedeisende hulp en de vraag waarom geen CT-scan is gemaakt, ondanks de darmklachten en de medische geschiedenis van de cliënte. Volgens de zorgaanbieder is de klaagster (dochter van cliënte) niet-ontvankelijk in haar klachten, omdat zij die tijdens de zitting […]

Lees verder

Sprake van een calamiteit: zorgaanbieder moet medisch dossier overleggen aan familie

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de gevolgen van het vroegtijdig overlijden van de zoon van klager voor de familie, de nazorg aan de familie, het handelen van de klachtenfunctionaris, de behandeling door de calamiteitencommissie en het verstrekken van het volledig medische dossier. Volgens de zorgaanbieder is de commissie onbevoegd om te oordelen over […]

Lees verder