2021

Cliënt ontvankelijk: procedure bij commissie is geen beroepsprocedure na oordeel klachtencommissie zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder is van mening dat de cliënt niet-ontvankelijk is in zijn klachten. De cliënt heeft zijn klacht te laat ingediend bij de Klachtencommissie, waardoor de uitspraak van de Klachtencommissie moet worden vernietigd en cliënt alsnog niet ontvankelijk moet worden verklaard. Ook is de zorgaanbieder van mening dat de commissie […]

Lees verder

Klachtenprocedure bij Klachtencommissie staat los van geschillenprocedure bij Geschillencommissie

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder is de cliënt niet-ontvankelijk in zijn klacht omdat de cliënt de klacht niet binnen de 12-maanden termijn aan de commissie heeft voorgelegd. Ook omdat de cliënt geen nieuwe feiten en omstandigheden heeft gepresenteerd om aan te nemen dat […]

Lees verder

Overgenomen oude diagnoses hadden beter moeten worden uitgelegd aan cliënte

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de zorgaanbieder haar niet serieus neemt. Zo worden haar klachten maar deels behandeld en worden gemaakte afspraken niet nagekomen. Ook staat er een foute diagnose in het dossier. De cliënte heeft geen nazorg ontvangen na haar opnames en geen persoonlijk begeleider toegewezen gekregen. Door de onzorgvuldigheid […]

Lees verder

Cliënt ook ontvankelijk in WMO-klachten

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft meerdere klachten over de zorg en begeleiding die hij van de zorgaanbieder heeft ontvangen en wil deze voorleggen aan de commissie. Na invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), kunnen alleen geschillen die betrekking hebben op de zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige Zorg […]

Lees verder

Cliënt had zelf mogelijkheid tot voorleggen klacht aan commissie kunnen onderzoeken

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is door de zorgaanbieder aan zijn voet geopereerd, maar door de gebruikte schroef heeft de cliënt blijvende schade overgehouden. Volgens de cliënt is hij niet goed geïnformeerd over de mogelijke complicaties en risico’s. De ontstane schade is een fout en geen complicatie. Omdat de zorgaanbieder de cliënt niet […]

Lees verder

Cliënt gaat er onterecht van uit dat een Aziatische ooglidcorrectie wordt uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft bij de zorgaanbieder een Aziatische ooglidcorrectie laten uitvoeren, maar is niet tevreden met het resultaat. Haar oogleden zien er niet zo uit als vooraf beloofd was, terwijl de zorgaanbieder zei dat hij gespecialiseerd was in deze behandeling. De cliënt wil een schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder is er […]

Lees verder

Zorgaanbieder schiet tekort en vermindert kwaliteit van leven in laatste fase cliënte

Waar gaat de uitspraak over De cliënte was opgenomen op de revalidatieafdeling van de zorgaanbieder, in afwachting van een plek in een hospice. Zij was, door haar medische situatie, volledig afhankelijk van zorg van de zorgaanbieder en haar naasten. Volgens de klaagster heeft de arts van de cliënte fouten gemaakt en is de familie, en […]

Lees verder

Klaagster is als derde contactpersoon toch belanghebbende van cliënte

Waar gaat de uitspraak over De klaagster stelt dat de zorgaanbieder de cliënte niet voldoende passende zorg heeft geleverd en dat er te veel insuline is toegediend. Volgens de zorgaanbieder heeft de klaagster de klachten niet binnen de 12-maanden termijn bij de commissie ingediend en is zij daarom niet-ontvankelijk in haar klacht. De klaagster stelt […]

Lees verder

Zorgaanbieder stelt mening wilsbekwame cliënte terecht boven klager

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klager is de cliënte tijdens haar revalidatie bij de zorgaanbieder verwaarloosd, werd er niet gecontroleerd of zij haar medicatie had gehad en werden signalen over de verslechterende situatie van de cliënte niet serieus genomen. Kort na thuiskomst is de cliënte overleden. De klager stelt dat hij vervelend werd […]

Lees verder
1 2 3 26