2020

Zorgaanbieder heeft verzuimd tijdig antwoord te geven, klacht is ten dele gegrond

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt uitgebreid dat door een interne klachtencommissie een eindoordeel is gegeven, maar dat de zorgaanbieder zich niet aan de aanbevelingen houdt. Volgens de klaagster blijven er zich fouten en incidenten voordoen en is er sprake van onzorgvuldig handelen. De klachten gaan onder andere over het inzetten van zorglinkmedewerkers, […]

Lees verder

Geen sprake van nalatig handelen door zorgaanbieder in laatste levensfase van cliënte

Waar gaat de uitspraak over De klager klaagt over de behandelingswijze van de artsen en de omstandigheden waaronder de cliënte is overleden. De zorgaanbieder zou nagelaten hebben professionele hulp in te schakelen om de stervenswens van de cliënte tijdig professioneel te analyseren en te toetsen. De cliënte zou volgens de klager wilsonbekwaam zijn. Daarnaast stelt […]

Lees verder

Verweerder als hoofdaannemer kan in klacht betrokken worden, dus cliënt ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over het handelen van de verpleegkundige. De verweerder heeft een beroep op niet-ontvankelijkheid gedaan. Hij stelt dat hij niet de adressant is van deze klacht. De klacht gaat over de handelingen die zijn verricht door medewerkers van de onderaannemer van de verweerder. De onderaannemer is een zelfstandige […]

Lees verder

Behandelaar ooglaserbehandeling niet BIG-geregistreerd, cliënt krijgt kosten behandeling terug

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft na een ooglaserbehandeling last van complicaties. Hij stelt dat de risico’s van de behandeling niet met hem zijn besproken. Als hij wist dat hij chronische oogpijn aan de behandeling zou overhouden, had hij de ingreep nooit laten uitvoeren. Daarnaast klaagt de cliënt dat de behandeling is uitgevoerd […]

Lees verder

Borstoperatie en neuscorrectie klaagster zijn zorgvuldig en volgens gebruikelijke medische wijze uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de uitvoering van een borstoperatie en neuscorrectie en het resultaat daarvan. Haar neus kreeg zijn oude vorm na een paar maanden weer terug en er waren ontstekingen in de borsten. Een tweede operatie heeft de ontstekingen verwijderd, maar de klaagster voelde zich nog steeds mismaakt. Zij […]

Lees verder

Verergering oorklachten klaagster na gehooronderzoek is onwaarschijnlijk

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over het ontstaan van nieuwe heftige oorklachten en het verergeren van bestaande oorklachten na een gehooronderzoek (stapediusreflexmeting) in opdracht van de KNO-arts van de zorgaanbieder en over het gebrek aan aandacht en begrip van de KNO-arts in de benadering van de klaagster. De zorgaanbieder stelt dat het […]

Lees verder
1 2 3 15