2017

Zorgaanbieder gaf onvoldoende uitvoering aan het tweemaal per dag toedienen van de medicijnen aan de dementerende moeder van cliënte.

In het geschil tussen Cliënte, vertegenwoordigd door haar dochter en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZvM Verzorging & Verpleging B.V., gevestigd te Meerssen (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

De cliënt heeft het door de aanrijding misschien anders ervaren, maar er is geen bewijs dat de ambulancedienst de cliënt onheus heeft bejegend. Klacht is ongegrond.

In het geschil tussen Cliënte en Ambulance Amsterdam, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Na een val met de mountainbike bleek de cliënt na onderzoek door ambulancepersoneel mobiel genoeg om met ondersteuning naar de ambulance te lopen. Dat was gezien de omstandigheden de meest veilige optie en ook conform protocol.

In het geschil tussen Cliënt en Ambulance Oost, gevestigd te Hengelo (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Het horen van een knap in de rug en veel pijn bij het aankoppelen van trailer, was volgens het geldende protocol geen reden voor stabilisatie. Ambulancedienst heeft juist gehandeld.

In het geschil tussen Cliënt en GGD Brabant-Zuidoost, gevestigd te Eindhoven (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ambulancezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op […]

Lees verder

Commissie kan de klacht niet behandelen omdat de cliënt de interne klachtenprocedure van het ziekenhuis niet doorlopen heeft

In het geschil tussen Klager, in zijn hoedanigheid van nabestaande van zijn overleden moeder, en de stichting Stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, gevestigd in Venlo (hierna te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te […]

Lees verder

Staaroperaties. Uit twee oogmetingen na de operatie blijkt dat de oogscherpte overeenkomt met het beoogde doel van de operatie

In het geschil tussen Cliënt en Academisch Ziekenhuis Maastricht, gevestigd te Maastricht (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Het regelen van nazorg in een zorghotel is niet de taak van een ziekenhuis, ziekenhuis noemde dit als optie, door de cliënt zelf te regelen. De overdracht was goed, klacht is ongegrond.

In het geschil tussen Cliënte en Haaglanden Medisch Centrum, gevestigd te Den Haag (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Het ziekenhuis is niet zorgvuldig geweest in de informatievoorziening aan de echtgenote van de overleden cliënt, de klacht is gegrond

In het geschil tussen Klaagster en Antonius Zorggroep, gevestigd te Sneek (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

De zorgaanbieder heeft zonder toestemming vertrouwelijke informatie verschaft aan de woningcoöperatie, klacht is gegrond. Het is niet vast te stellen of dit in verband staat met het niet toewijzen van de woning.

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Dimence, gevestigd te Deventer (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Tegenover de twee ‘second opinions’ die de klacht over de halslift ondersteunen, heeft de zorgaanbieder te weinig aannemelijk gemaakt dat de ingreep goed is uitgevoerd en de kliniek juist heeft gehandeld.

In het geschil tussen Cliënt en ACCZ | A Klinieken, gevestigd te Zevenaar (verder te noemen: de kliniek) Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 22 mei 2017 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd. De commissie […]

Lees verder