2017

Door onvoldoende informatieverstrekking aan de vertegenwoordiger van de cliënte, was de zorgverlening niet zoals verwacht had mogen worden. Schadevergoeding gedeeltelijk toewijsbaar

In het geschil tussen [Gemachtigde] in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van haar moeder, [cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Ruitersbos, gevestigd te Breda. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft klacht over postbezorging en maaltijden goed opgepakt, voor de klacht over het gebrek aan zorgverlening was geen bewijs

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Zuidoostzorg, gevestigd te Drachten (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Geen oorzakelijk verband vast te stellen tussen de ziekenhuisopnames van cliënte en de wijze van het bijhouden van vochtinnamelijsten door de zorgaanbieder, klacht is ongegrond

In het geschil tussen Cliënte, vertegenwoordigd door klaagster en Stichting Omring, gevestigd te Hoorn (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde […]

Lees verder

Cliënte was door haar verslechterde toestand niet meer tot eigen regie in staat. Klacht over ontoereikende zorgverlening is gegrond, maar geen reden tot schadevergoeding

In het geschil tussen Cliënte en Sint Elisabeth, gevestigd te Roosendaal (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Bij een bacteriële infectie na een heupoperatie is het ziekenhuis niet tekort geschoten ten aanzien van het ontstaan en de nabehandeling van de complicatie

In het geschil tussen Cliënt en NL Healthcare Clinics B.V., gevestigd te Breda, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Geen plasklachten ondanks vergrote prostaat, daarom deed uroloog geen therapievoorstel. Dat een jaar later toch urineproblemen optraden, kon ook een andere oorzaak hebben.

In het geschil tussen Cliënt en de stichting Stichting Amphia, gevestigd te Breda (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Ten aanzien van de postoperatieve complicatie aan of bij de linkerknie van de cliënt is voldoende zorg betracht

In het geschil tussen Cliënt en de stichting Stichting Amphia, gevestigd te Breda, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Kaakchirurg voert andere behandeling uit dan is afgesproken. Commissie vindt het echter aannemelijk dat hij niet alleen een onderzoek, maar eventueel ook een verwijdering zou uitvoeren.

In het geschil tussen Cliënte en de stichting Stichting Sint Jans Gasthuis, gevestigd te Weert, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Cliënt dient klacht te laat in bij De Geschillencommissie, pas na 25 maanden (ipv 12 maanden). Client kan niet aannemelijk maken, dat hem hiervoor geen verwijt treft. Daarom zijn klachten niet ontvankelijk.

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Iriszorg, gevestigd te Arnhem (verder te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke gezondheidszorg (verder ook te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Zorgaanbieder gaf onvoldoende uitvoering aan het tweemaal per dag toedienen van de medicijnen aan de dementerende moeder van cliënte.

In het geschil tussen Cliënte, vertegenwoordigd door haar dochter en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZvM Verzorging & Verpleging B.V., gevestigd te Meerssen (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder