2017

Er is niet vast komen te staan dat pijn na operatie het gevolg is van de ruggenprik. Client kreeg voldoende voorlichting over de voor- en nadelen van de verschillende methoden van verdoving

In het geschil tussen [cliënt], wonende te [plaats] en Albert Schweitzer Ziekenhuis, gevestigd te Dordrecht Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

De moeder van klaagster is onder therapeutische behandeling van de zorgaanbieder. Omdat klaagster zelf geen cliënt is, kan de klacht niet worden behandeld

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], en Praktijk EQUI-LIBRE, gevestigd te Apeldoorn, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de […]

Lees verder

Na twee gesprekken gaf de cliënt aan niet door de zorgaanbieder behandeld te willen worden. De zorgaanbieder heeft de patiënt daarna doorgestuurd naar een andere zorgaanbieder. Er is geen sprake van onterechte declaraties.

In het geschil tussen [Gemachtigde], in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van zijn zoon [cliënt], wonende te [plaats], en Sanita Kliniek B.V., gevestigd te Rotterdam, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Bij de behandeling heeft de zorgaanbieder zich voldoende ingespannen. De zorgaanbieder had wel vooraf inzage moet geven over de rapportage aan de huisarts.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en   Lionarons GGZ B.V., gevestigd te Heerlen, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de stukken, die […]

Lees verder

De cliënt heeft geen recht om te weten of de arts die de cliënt heeft geopereerd, al voor die operatie met privéproblemen kampte.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en NL Healthcare Clinics B.V., gevestigd te Amersfoort, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De behandeling […]

Lees verder

De regels op het gebied van het verstrekken van hulpmiddelen bieden ruimte om eigen beleid te voeren. Omdat de zorgaanbieder een specialistisch instituut voor visueel gehandicapte Wlz-cliënten is, moet de zorgaanbieder de bril vergoeden.

In het geschil tussen [Klager], in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van zijn dochter [cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Kentalis Zorg, gevestigd te Sint-Michielsgestel, (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie […]

Lees verder

De consument had van de VPL ontharingsbehandeling meer mogen verwachten, zij krijgt de betaling terug

In het geschil tussen [Consument], wonende te [plaats] en Beauty- en Wellnesscentre “Butterfly, gevestigd te Son en Breugel Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie treedt daarbij op als geschilleninstantie, zoals bedoeld in artikel 18 […]

Lees verder

Het valrisico van de patiënt had vermeld moeten worden in de opnamestaat, maar is geen reden voor schadevergoeding.

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], en Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, (verder te noemen: het ziekenhuis), Behandeling van het geschil Klaagster heeft op 15 mei 2017 de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) verzocht onderhavig geschil in behandeling te nemen. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

De commissie kan de inhoud van de assessment voor de aanvraag van een PGB niet toetsen, maar de zorgaanbieder handelde onzorgvuldig door nooit te reageren op verzoeken van de cliënt

In het geschil tussen [Gemachtigde], in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van zijn broer [cliënt], wonende te [plaats], en Stichting Buurtzorg Nederland, gevestigd te Almelo. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis […]

Lees verder

De cliënt heeft geen redelijk belang bij een uitspraak van de commissie, de klacht is niet ontvankelijk. Het ziekenhuis heeft de werkwijze rond het toedienen van medicijnen inmiddels aangepast

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Academisch Ziekenhuis Leiden gevestigd te Leiden. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder