2017

Irritatie tijdens pedicure behandeling waardoor de pedicure de behandeling heeft beëindigd; de wijze waarop de pedicure is omgegaan met deze aanvaring is correct en professioneel geweest.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit pedicure behandeling op 10 maart 2016. De consument heeft op 11 mei 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument als toegelicht ter zitting luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben al jaren klant bij de ondernemer. […]

Lees verder

Op basis van de verstrekte informatie over de klachten van de patiënt op de SEH was het handelen van het ziekenhuis niet onzorgvuldig

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Langeland Ziekenhuis, gevestigd te Zoetermeer (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Patiënt onvoldoende voorbereid en gerustgesteld bij katherisatie. Ziekenhuis gaf wel voldoende voorlichting over complicaties en de operatie.

In het geschil tussen Patiënt en Stichting Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Schiedam (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Ziekenhuis heeft de patiënt niet voorafgaand aan de ingreep geïnformeerd dat deze, vanwege de beperkte dekking van zijn polis, niet (geheel) vergoed wordt

In het geschil tussen Patiënt en het Maasstad Ziekenhuis, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Commissie is niet bevoegd uitspraak te doen over de in rekening gebrachte kosten, omdat een inhoudelijke grondslag ontbreekt

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Vitalis Zorg Groep, gevestigd te Eindhoven(verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 11 januari […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd, omdat er geen zorgovereenkomst is tussen klager en zorgaanbieder

In het geschil tussen Klager en Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Op 11 januari 2017 heeft te Den Haag de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Partijen zijn niet voor […]

Lees verder

Arts schoot niet tekort bij uitvoering van de eerste behandeling tegen blaasstenen

In het geschil tussen Patiënte en Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen, gevestigd te Groningen (verder te noemen de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Schade door pedicurebehandeling; niet vastgesteld dat de pedicurebehandeling de oorzaak is geweest van het loslaten van de teennagel; klacht ongegrond

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een pedicure behandeling door de ondernemer in de periode februari/april 2016. De consument stelt op 18 februari 2016 de klacht mondeling voorgelegd te hebben aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak, als toegelicht ter zitting, als volgt. De […]

Lees verder
1 11 12 13