2017

Artsen niet te verwijten dat zij de situatie anders inschatten, doordat complicatie later optreedt dan gebruikelijk. Latere behandeling heeft geen gevolg voor verloop

In het geschil tussen: Patiënt en Stichting IJsselland Ziekenhuis, gevestigd te Capelle aan den IJssel (verder te noemen de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd te oordelen over uitspraak klachtencommissie zorgaanbieder

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Schakelring, gevestigd te Waalwijk (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Kwaliteit zorg is voldoende geweest, zorgaanbieder schoot wel tekort in de communicatie

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Schakelring, gevestigd te Waalwijk (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Zorgaanbieder levert voldoende inspanningen om de meest optimale zorg te bieden, zo is de ondersteuning aan cliënt is verbeterd en zijn er maatregelen getroffen

In het geschil tussen Cliënte, namens wie Klaagster klaagt en Zonnehuisgroep Amstelland (verder te noemen: de instelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Lees verder

Overplaatsing naar een andere groep hoeft niet te worden teruggedraaid maar rol van de hulpverleners is onduidelijk gebleven

In het geschil tussen Cliënte en Stichting regionale Instelling voor Begeleiding en Wonen Nijmegen & Rivierenland (RIBW), gevestigd te Nijmegen, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft […]

Lees verder

Personeelstekort heeft geleid tot tekortkomingen in de verzorging van cliënte

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Bruggerbosch, gevestigd te Enschede (verder te noemen de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij het doen van aangifte en bij het beëindigen van de behandelrelatie

In het geschil tussen Cliënt en Parnassia Groep BV, gevestigd te Den Haag,(verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft cliënt voldoende geïnformeerd dat zorgkosten niet worden vergoed als er sprake is van een budgetpolis, omdat zorgaanbieder hiervoor geen contracten heeft afgesloten

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Alrijne Zorggroep, gevestigd te Leiderdorp (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 7 maart 2017 te Den […]

Lees verder

Klacht niet ontvankelijk: schadevergoeding ten gevolge van onvrijwillige opname moet door de rechter in het kader van de wet BOPZ beoordeeld worden.

In het geschil tussen Cliënt en Stichting GGZ Breburg Groep, gevestigd te Tilburg (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 13 februari 2017 […]

Lees verder

Klacht niet ontvankelijk: alleen de rechter kan klachten tegen afgedwongen maatregelen in het kader van de Wet BOPZ beoordelen

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Arkin, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 13 februari 2017 heeft te […]

Lees verder