2017

De zorginstelling kan niet de zorg leveren die de cliënt nodig heeft. De zorginstelling heeft voldoende inspanningen geleverd om tot een oplossing te komen, verdere zorgverlening is niet haalbaar. Overplaatsing is terecht geweest.

In het geschil tussen Cliënt en gemachtigde, zoon van cliënte, (verder te noemen: klager en Stichting Thuisgenoten, gevestigd te Almelo (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Client klaagt over tarieven behandeling. Deze zijn echter volgens de landelijke afspraken over DBC systematiek. Er is niet gebleken dat zorginstelling daar onjuiste uitvoering aan heeft gegeven.

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Rivierduinen, gevestigd te Leiden (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Lees verder

Aanbrengen van highlights in kapsel; haar afgebroken op de plaats waar behandeling heeft plaatsgevonden; geen directe financiële schade; ondernemer had consument moeten informeren; klacht gegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 13 september 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het op die datum verrichten van een           behandeling van het haar van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 145,50. Het geschil […]

Lees verder

Het is onvoldoende aannemelijk dat ondernemer een wond heeft toegebracht op de betreffende plek aan de voet.; het medische traject van de consument is niet het gevolg van verwijtbaar handelen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 15 februari 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een pedicurebehandeling tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 20,50. De behandeling vond plaats op of omstreeks 15 februari 2016. Het […]

Lees verder

Patiënt klaagde niet bij zorgaanbieder binnen vijf jaar nadat schade bekend is geworden. De klacht is verjaard en kan niet worden behandeld.

In het geschil tussen Patiënte en Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd te Den Haag (verder te noemen de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Lees verder

Commissie deed al eerder uitspraak over klacht, daarom niet ontvankelijk

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Carintreggeland Groep, gevestigd te Hengelo (verder te noemen: de zorgaanbieder) Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de zorgverlening aan de partner van klaagster, [cliënt] , en het zoekraken van de zegelring van [cliënt]. Naar aanleiding hiervan, wat betreft de kwaliteit van zorg, beklaagt klaagster […]

Lees verder

Commissie kan klacht over gedwongen opname op basis van Wet BOPZ niet behandelen

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Sevagram, gevestigd te Heerlen (verder te noemen de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 21 […]

Lees verder

De zorginstelling heeft voldoende toezicht gehouden op het behandeltraject en vindt dat behandelaar niet onzorgvuldig gehandeld heeft

In het geschil tussen Cliënt en Parnassia Groep B.V. (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 5 […]

Lees verder

Permanente wenkbrauwen; door consument is nakoming/herstel niet aan ondernemer geboden; door ondernemer gedane aanbod voor herstelbehandeling van consument bij een derde is zonder meer redelijk.

Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. De commissie heeft een onderzoek laten doen door [naam deskundige], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Zorgaanbieder wachtte te lang met verstrekken medisch dossier, dit staat echter niet in verband met gestelde schade

in het geschil tussen: Patiënt en Stichting GGZ Friesland, gevestigd te Leeuwarden (verder te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder