2017

De artsen hebben de diagnose van de zoon zorgvuldig gesteld en behandeld. Dat de zoon is overleden, kan het ziekenhuis niet verweten worden.

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], in zijn hoedanigheid van nabestaande van zijn op [datum] overleden zoon [naam] en Stichting BovenIJ ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen […]

Lees verder

Natuurgeneeskundige behandeling heeft niet tot beloofde resultaat geleid. Zorgaanbieder heeft geen uitleg gegeven over zijn inspanningen, hij moet cliënt volledige schadevergoeding betalen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Centrum voor Natuurgeneeskunde POMT, gevestigd te Ridderkerk Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Plastisch chirurg voerde borstoperatie onzorgvuldig uit en hield te weinig rekening met slap borstweefsel. De borstprothese is te groot en te hoog geplaatst. Onacceptabele bejegening van cliënt, schadevergoeding op zijn plaats.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en ACCZ | A Klinieken, gevestigd te Zevenaar, ten deze vertegenwoordigd door haar gemachtigde, [naam]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van […]

Lees verder

Wond is niet met zijde gehecht, cliënt vroeg daar vooraf wel om. Ziekenhuis erkende deze fout al in klachtenprocedure. Ziekenhuis zocht zorgvuldig naar effectieve alternatieve antibiotica. Het is gebruikelijk dat assistenten in opleiding de chirurg helpen. Klacht niet-ontvankelijk en ongegrond.

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Academisch Ziekenhuis Erasmus MC, gevestigd te Rotterdam Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Lees verder

Het afzuigen van het slijm uit de longen bij de patiënt met hartfalen is niet onzorgvuldig geweest. Bij hartpatiënten in deze conditie kan de conditie plotseling en onverwacht achteruit gaan. Klacht ongegrond

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], in zijn hoedanigheid van nabestaande van zijn op [datum] overleden vader, [patiënt], en Haaglanden Medisch Centrum, gevestigd te Den Haag. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Pijnklachten na hartkatheterisatie: het staat niet vast dat tijdens de ingreep een zenuw is geraakt. Er is sprake van niet-gebruikelijke klachten waarvoor de zorgaanbieder ook geen diagnose heeft kunnen vaststellen

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina, gevestigd te Nijmegen. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Thuissituatie van klager niet stabiel, daarom kon de zorgverlener nog niet beginnen met de behandeling van de zoon

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam] en De Opvoedpoli BV, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 12 oktober […]

Lees verder

Voor de behandeling van borstkanker is gekozen voor medicijnen die een negatief effect op het hart kunnen hebben Tijdens de ingezette behandeling is de pompfunctie van het hart bij reguliere controles steeds binnen acceptabele grenzen gebleven. Geen onzorgvuldigheid.

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Amphia, gevestigd te Breda (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Zorgaanbieders moeten tijdig voorlichting geven over tarieven als deze rechtstreeks met de cliënt worden verrekend of als de cliënt daarom vraagt. Geen van beide was het geval.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting OLVG, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: het ziekenhuis). Verloop van de procedure De commissie verwijst voor het verloop van de procedure naar het tussenadvies van 14 juli 2017, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. In dit tussenadvies heeft […]

Lees verder

Het ziekenhuis heeft voldoende onderzocht of de cliënt in aanmerking kwam voor opname op de Verpleegafdeling Psychiatrie of voor revalidatie of herstelzorg. Dat was niet het geval. Hoewel thuiszorg mogelijk was, koos de cliënt zelf voor het zorghotel.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Rijnstate, gevestigd te Arnhem. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 6 […]

Lees verder
1 2 3 13