2015

Ondernemer houdt zich niet aan gemaakt afspraak; jaarlijks een ready to wear haarwerk en daarbij behorende behandelingen en verzorgingsproducten voor consument; ontbinding overeenkomst.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft kort gezegd volgens de consument het niet nakomen van gemaakte afspraken door de ondernemer. De consument stelt dat haar klacht(en) dateren van 1 januari 2008 en dat zij die reeds toen aan de ondernemer heeft voorgelegd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Lees verder

Consument niet tevreden met behandelen van wenkbrauwen; vorm en de kleur van de wenkbrauwen na de behandeling in orde; ondernemer heeft nabehandeling aangeboden maar consument is er niet op ingegaan.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 21 augustus 2014 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het behandelen van de wenkbrauwen (een zogenaamde PMU Hairstroke) van de consument tegen de door de consument te betalen prijs van € 224,–.  De consument heeft op 21 december 2014 […]

Lees verder

Huidbeschadiging door harsbehandeling van de wenkbrauwen; beschadigingen zijn van voorbijgaande aard; consument niet belemmerd geweest in de uitoefening van werkzaamheden of activiteiten.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 juli 2014 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een harsbehandeling van de wenkbrauwen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9,–. De behandeling vond plaats op of omstreeks 23 juli 2014. […]

Lees verder

IPL-behandeling in dit geval niet mogelijk bij blond haar; ondernemer niet voldaan informatieplicht.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een volgens de consument op 12 januari 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het uitvoeren van IPL-behandelingen ten behoeve van blond haar (hierna te noemen: het werk) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € […]

Lees verder

Huidschade als gevolg van IPL-behandeling; ondernemer moet ingaan op de aard en het aantal behandelingen en de te verwachten risico’s, consument heeft geen weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 21 januari 2010 bij de consument uitgevoerde (IPL-)behandeling waarbij de consument stelt huidschade te hebben opgelopen. De consument heeft op 21 januari 2010 voor de eerste keer haar klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder