2014

Hairextensions; consument kreeg verkeerde kleur haar dan was besteld. De mogelijkheid tot een eventuele deugdelijke nakoming/herstel heeft de consument de ondernemer niet geboden, klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 december 2013 door de ondernemer aan het haar van de consument uitgevoerde behandeling (het plaatsen van hairextensions), waarvoor door de consument een prijs is betaald van € 279,80. De consument heeft haar klacht op 16 december 2013 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt […]

Lees verder

Laserbehandeling tegen overbeharing heeft geleid tot verbranding en littekens; ondernemer is toerekenbaar tekort geschoten; schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 27 april 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst ter zake een door de consument bij de ondernemer te verkrijgen laserbehandeling tegen overbeharing waarvoor door de consument in totaal een bedrag van € 750,– is betaald (€ 350,– voor de intake en € 400,– […]

Lees verder

Schade als gevolg van straightening-behandeling; ondernemer heeft consument gewezen op eventuele risico; klacht ongegerond.

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de straightening-behandeling die de consument op 19 oktober 2012 bij de ondernemer heeft ondergaan en die haar naar haar zeggen schade heeft berokkend. De gemachtigde van de consument heeft de klacht op 19 november 2013 schriftelijk bevestigd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van […]

Lees verder

Haarconstructie; ondernemer heeft in het eerste consult verzuimd om de consument te informeren over de potentiële risico’s van de door de ondernemer voorgestelde haarreconstructie; schadevergoeding.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 september 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst betreffende een door de ondernemer te leveren haarconstructie, bestaande uit vier haarunits, waarvoor door de consument een prijs is betaald van in totaal € 3.265,–.   De consument heeft op 27 november 2012 haar klachten (voor de eerste keer) voorgelegd […]

Lees verder