zorgverlening

Zorgaanbieder had langere bedenktijd moeten geven gezien het financieel ingrijpende karakter van de maatregel

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. Zorgaanbieder voert een waskosten-regeling in waarbij cliënten moeten betalen voor het laten doen van hun was of hulp bij het doen van hun was. Klaagsters zijn het niet eens met de ingevoerde waskosten-regeling. Zij vinden dat begeleiding bij het […]

Lees verder

Zorgaanbieder plaats cliënt over naar ander ziekenhuis in belang van gezondheid cliënt; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de zorgverlening voor de echtgenote van klager. Klager verwijt de zorgaanbieder onzorgvuldig en nalatig handelen ten gevolge waarvan zijn echtgenote is overleden. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder zorgvuldig en in het belang van cliënt heeft gehandeld door haar over te plaatsen naar een andere zorgaanbieder. De […]

Lees verder