(zorg)kosten correct declareren

  • Home >>
  • (zorg)kosten correct declareren

Fouten in declaratie zorguren

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de cliënt zijn er na een intakegesprek onterecht allerlei kosten gedeclareerd, waardoor de cliënt zijn volledig eigen risico moest betalen. Nadat de cliënt om opheldering had gevraagd, ontving hij een gecorrigeerde nota. Volgens de cliënt is sprake van frauduleus handelen. De zorgaanbieder heeft geconstateerd dat inderdaad fouten zijn gemaakt […]

Lees verder

Cliënt is verplicht kosten screeningsgesprek te betalen, ondanks geen verdere behandeling mogelijk is

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt heeft zich bij de zorgaanbieder gemeld voor een intake. Tijdens het screeningsgesprek heeft zorgaanbieder aan cliënt te kennen gegeven dat ze niets voor de cliënt kon doen. Voor dit gesprek werd € 676,06 bij cliënt in rekening gebracht. Cliënt is het niet eens met de kosten, omdat hij stelt […]

Lees verder

Factuur van ziekenhuis niet onjuist

Waar gaat de uitspraak over Cliënte klaagt over een te hoge factuur die zij heeft ontvangen voor het uitvoeren van een echo van de nieren. Zij is die mening toegedaan omdat zij jaarlijks een nieronderzoek ondergaat en de rekeningen dan lager zijn. Het ziekenhuis stelt de onderzoeken steeds correct zijn geregistreerd, maar dat het vorige […]

Lees verder