zorgeverlening

Zorgaanbieder heeft verantwoorde beslissing genomen door af te zien van een verdere medische behandeling

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster verwijt de zorgaanbieder dat cliënt niet is gereanimeerd en niet direct is overgebracht naar de intensive care. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder een verantwoorde beslissing heeft genomen door af te zien van een verdere medische behandeling. Er was geen zinvolle medische behandeling meer mogelijk gelet op […]

Lees verder

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart een klacht over de door cliënt gestelde onthouding van zorg in het kader van een verwijzing naar een psycholoog van de zorgaanbieder voor behandeling met medische psychologie, ongegrond. De uitspraak In het geschil tussen mevrouw [naam], wonende te [plaatsnaam] (hierna te noemen: de cliënt) en Stichting Sint […]

Lees verder