Wijze van klagen

Klacht over af te nemen onderzoek modules niet eerder aan instelling kenbaar gemaakt

Waar gaat de uitspraak over De klager verzoekt om een onderzoek ter vaststelling van een eventuele autisme spectrum stoornis (ASS). De zorgaanbieder biedt daarvoor modules aan, welke in overeenstemming met de klager worden uitgevoerd. Doordat de klager slechts een beperkt aantal modules wil afnemen blijven er onderzoeksvragen open. Hierdoor wordt er geen ASS vastgesteld. Over […]

Lees verder