voorwaarden

Cliënt diende het geschil te laat bij de commissie in

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beroept zich er op dat de cliënt het geschil te laat bij de commissie heeft ingediend. Cliënt wijt dat aan persoonlijke omstandigheden. Bovendien heeft de zorgaanbieder zelf de termijn van klachtafhandeling overschreden. Dat laatste verdient niet de schoonheidsprijs volgens de commissie, maar weegt niet mee bij het oordeel […]

Lees verder

Klachtenfunctionaris had op eigen initiatief klager moeten wijzen op mogelijkheid om klacht in te dienen bij klachtenonderzoekscommissie

Waar gaat de uitspraak over Volgens het ziekenhuis kan de klacht niet door de commissie behandeld worden omdat klager alleen vragen heeft gesteld aan de behandelaar van haar (overleden) vader. Daarna heeft zij vragen gesteld aan de klachtenfunctionarissen van het ziekenhuis, maar ook daarmee heeft klager niet de vereiste intern klachtenregeling van het ziekenhuis doorlopen. […]

Lees verder