Voetverzorging

Ondernemer had de behandeling aan de handnagels moeten staken

Waar gaat de uitspraak over De likdoornbehandelingen zijn volgens consument slecht uitgevoerd, met schade tot gevolg. De behandeling heeft volgens de ondernemer niet het beoogde resultaat en daarom heeft deze een passende oplossing aangeboden. Naar het oordeel van de commissie is de behandeling niet vakkundig uitgevoerd. De overige behandelingen zijn wel goed uitgevoerd naar haar […]

Lees verder

consument heeft ondernemer niet de gelegenheid gegeven om de klacht te onderzoeken danwel te herstellen. klacht ongegrond

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 9 augustus 2017 door de ondernemer uitgevoerde behandeling (het plaatsen van een nagelprothese) waarvoor door de consument een prijs is betaald van € 65,–. De consument heeft haar klacht op 11 augustus 2017 voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van […]

Lees verder

Het is onvoldoende aannemelijk dat ondernemer een wond heeft toegebracht op de betreffende plek aan de voet.; het medische traject van de consument is niet het gevolg van verwijtbaar handelen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 15 februari 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een pedicurebehandeling tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 20,50. De behandeling vond plaats op of omstreeks 15 februari 2016. Het […]

Lees verder

Irritatie tijdens pedicure behandeling waardoor de pedicure de behandeling heeft beëindigd; de wijze waarop de pedicure is omgegaan met deze aanvaring is correct en professioneel geweest.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit pedicure behandeling op 10 maart 2016. De consument heeft op 11 mei 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument als toegelicht ter zitting luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben al jaren klant bij de ondernemer. […]

Lees verder

Schade door pedicurebehandeling; niet vastgesteld dat de pedicurebehandeling de oorzaak is geweest van het loslaten van de teennagel; klacht ongegrond

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een pedicure behandeling door de ondernemer in de periode februari/april 2016. De consument stelt op 18 februari 2016 de klacht mondeling voorgelegd te hebben aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak, als toegelicht ter zitting, als volgt. De […]

Lees verder

Ingegroeide nagel en ontsteking; niet aannemelijk geworden dat de behandeling zoals de consument deze heeft ondergaan, niet naar maatstaven van goed vakmanschap is uitgevoerd.

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na de behandeling door ondernemer zijn er klachten ontstaan aan de grote teennagel van mijn linkervoet. De klachten waren een ingegroeide nagel en ontsteking bij de ingegroeide nagel.   Na de behandeling tot donderdag 9 december 2010 thuis geweest en geen schoeisel […]

Lees verder