Verpleeghuiszorg

Partijen hebben ter zitting alsnog overeenstemming bereikt. De zorgaanbieder betaalt een vergoeding aan klager

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], in haar hoedanigheid van nabestaande van [cliënte], en Florence, gevestigd te Rijswijk, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

De Wet Langdurige zorg is een voorziening in natura. De verzekerde heeft daarom recht op alle onderdelen van het verblijf in natura en heeft geen recht heeft op compensatie als hij van een onderdeel geen gebruik maakt. De zorgaanbieder heeft uit coulance € 7,– per warme maaltijd als compensatie aangeboden

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats] en Woonzorgcentrum Vreedenhoff, gevestigd te Arnhem. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 29 maart 2018 te Utrecht. Partijen zijn […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft klacht over postbezorging en maaltijden goed opgepakt, voor de klacht over het gebrek aan zorgverlening was geen bewijs

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Zuidoostzorg, gevestigd te Drachten (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Geen oorzakelijk verband vast te stellen tussen de ziekenhuisopnames van cliënte en de wijze van het bijhouden van vochtinnamelijsten door de zorgaanbieder, klacht is ongegrond

In het geschil tussen Cliënte, vertegenwoordigd door klaagster en Stichting Omring, gevestigd te Hoorn (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde […]

Lees verder

Zorgaanbieder levert voldoende inspanningen om de meest optimale zorg te bieden, zo is de ondersteuning aan cliënt is verbeterd en zijn er maatregelen getroffen

In het geschil tussen Cliënte, namens wie Klaagster klaagt en Zonnehuisgroep Amstelland (verder te noemen: de instelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Lees verder

Personeelstekort heeft geleid tot tekortkomingen in de verzorging van cliënte

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Bruggerbosch, gevestigd te Enschede (verder te noemen de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder