Vergoedingen

Recht op vergoeding vervolgbehandelingen na pigmentatie door peeling behandeling

Waar gaat de uitspraak over? Consument heeft een peeling behandeling ondergaan bij ondernemer. Consument had na haar behandeling schaafwonden op haar gezicht gekregen en stelt dat er na anderhalf jaar nog vlekken op de plekken van de schaafwonden zitten. Consument schat de kosten van verdere behandelingen op ongeveer € 1250,–. Ondernemer stelt dat de betreffende […]

Lees verder

De regels op het gebied van het verstrekken van hulpmiddelen bieden ruimte om eigen beleid te voeren. Omdat de zorgaanbieder een specialistisch instituut voor visueel gehandicapte Wlz-cliënten is, moet de zorgaanbieder de bril vergoeden.

In het geschil tussen [Klager], in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van zijn dochter [cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Kentalis Zorg, gevestigd te Sint-Michielsgestel, (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie […]

Lees verder