Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo

  • Home >>
  • Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo Sociaal Domein: Inkoop Jeugdwet en Wmo

Gemeente blijft financieel verantwoordelijk voor jeugdige, ook nu de jeugdige tijdelijk niet in Nederland verblijft

Waar gaat de uitspraak over? Bij gebrek aan een crisisplaats in de regio, is de jeugdige met spoed bij haar opa en oma in Duitsland geplaatst. De verweerster is gestopt met het nemen van haar financiële verantwoordelijkheid vanaf het moment dat de jeugdige is ondergebracht bij haar opa en oma. Verweerster is van mening dat […]

Lees verder