schadevergoeding

Cliënt heeft recht op materiële en immateriële schade

Waar gaat de uitspraak over? Vader van klaagster, cliënt, heeft niet de zorg ontvangen waartoe de zorgaanbieder zich contractueel heeft verplicht. Klaagster verlangd compensatie van de geleden materiële en immateriële schade. Zorgaanbieder heeft deze klachten erkend, maar kan de schade niet vaststellen. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder niet heeft gehandeld volgens de professionele standaard. […]

Lees verder

Zorgaanbieder moet schade door medewerkster aan vloer cliënt vergoeden

Waar gaat de uitspraak over? Medewerkster van zorgaanbieder heeft tijdens haar werkzaamheden bij cliënte een emmer water laten vallen op de laminaatvloer die daardoor is beschadigd. Zorgaanbieder stelt dat de emmer is gevallen omdat het handvat niet vastzat. Ook indien er geen sprake is van een defect van het handvat, meent de zorgaanbieder dat de […]

Lees verder

Zorgaanbieder had cliënt beter moeten informeren over mogelijke complicaties en soorten fillers

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een behandeling ondergaan aan haar gezicht bij de zorgaanbieder, hierbij zijn de fillers volgens de cliënt asymmetrisch geplaatst en is er te veel filler geïnjecteerd. De effecten hiervan zijn heel zichtbaar, pijnlijk en zullen pas over jaren verdwenen zijn. De klachtenprocedure duurde ook heel lang. De cliënt […]

Lees verder

Chirurg had cliënte een borstlift moeten aanbevelen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft een borstvergroting gehad zonder borstlift, omdat dit door de chirurg werd afgeraden. Het resultaat van de operatie was niet goed en er zijn twee vervolgoperaties uitgevoerd door de chirurg en één hersteloperatie door een andere zorgaanbieder. De cliënte eist een schadevergoeding. De zorgaanbieder stelt dat de chirurg […]

Lees verder

Tegenvallend resultaat borstoperatie is mening van cliënte, maar geen feit

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is ontevreden over het resultaat van haar borstoperatie en stelt hier lichamelijke en geestelijke klachten aan over te hebben gehouden. Volgens de cliënte zijn de tepels verkeerd geplaatst, zijn de borsten ongelijk van grootte en zijn er pijnlijke littekens ontstaan. Daarnaast wilde de kliniek de cliënte niet verder […]

Lees verder

Geen duidelijk behandelplan door zorgaanbieder bij slijpen van boven- en ondergebit

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de zorgaanbieder op 3 punten niet goed heeft gehandeld. Zo weigerde de zorgaanbieder de cliënte een beugel en heeft hij, zonder overleg, het onder- en bovengebit geslepen. Daarnaast heeft hij ongevraagd een verwijsbrief gestuurd naar de gnatholoog en is zijn administratie incompleet en fout. De cliënte […]

Lees verder