schadevergoeding

Zorgaanbieder had cliënt beter moeten informeren over mogelijke complicaties en soorten fillers

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een behandeling ondergaan aan haar gezicht bij de zorgaanbieder, hierbij zijn de fillers volgens de cliënt asymmetrisch geplaatst en is er te veel filler geïnjecteerd. De effecten hiervan zijn heel zichtbaar, pijnlijk en zullen pas over jaren verdwenen zijn. De klachtenprocedure duurde ook heel lang. De cliënt […]

Lees verder

Chirurg had cliënte een borstlift moeten aanbevelen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft een borstvergroting gehad zonder borstlift, omdat dit door de chirurg werd afgeraden. Het resultaat van de operatie was niet goed en er zijn twee vervolgoperaties uitgevoerd door de chirurg en één hersteloperatie door een andere zorgaanbieder. De cliënte eist een schadevergoeding. De zorgaanbieder stelt dat de chirurg […]

Lees verder

Tegenvallend resultaat borstoperatie is mening van cliënte, maar geen feit

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is ontevreden over het resultaat van haar borstoperatie en stelt hier lichamelijke en geestelijke klachten aan over te hebben gehouden. Volgens de cliënte zijn de tepels verkeerd geplaatst, zijn de borsten ongelijk van grootte en zijn er pijnlijke littekens ontstaan. Daarnaast wilde de kliniek de cliënte niet verder […]

Lees verder

Geen duidelijk behandelplan door zorgaanbieder bij slijpen van boven- en ondergebit

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de zorgaanbieder op 3 punten niet goed heeft gehandeld. Zo weigerde de zorgaanbieder de cliënte een beugel en heeft hij, zonder overleg, het onder- en bovengebit geslepen. Daarnaast heeft hij ongevraagd een verwijsbrief gestuurd naar de gnatholoog en is zijn administratie incompleet en fout. De cliënte […]

Lees verder

Consument loopt tweedegraads brandwonden op bij laserbehandeling door onzorgvuldig handelen ondernemer

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de door de ondernemer uitgevoerde laserbehandeling. De consument heeft door de laserbehandeling tweedegraads brandwonden opgelopen en hierdoor littekens overgehouden. De ondernemer betwist dit en verwijst naar de voorwaarden op grond waarvan zij niet aansprakelijk zijn voor verbranding en/of huidbeschadiging. Volgens de ondernemer is de consument in […]

Lees verder

Tumor in hand te laat geconstateerd door gebrekkige communicatie tussen specialistische afdelingen

Waar gaat de uitspraak over De klaagster vindt dat door de gebrekkige communicatie tussen verschillende specialistische afdelingen van de zorgaanbieder een tumor in haar linkerhand te laat is ontdekt, waardoor haar halve hand geamputeerd moest worden. Daarnaast vindt de klaagster dat door pijnstilling met morfine en wekenlange toediening van antibiotica na de amputatie een donornier […]

Lees verder

Onvolledig onderzoek op spoedeisende hulp bij klachten blindedarm

Waar gaat de uitspraak over De klager klaagt om een inschattingsfout op de SEH van de zorgaanbieder. De klager is naar de SEH gebracht met het vermoeden van een blindedarmontsteking. Vervolgens is hij ontslagen met het verzoek zich na twee dagen opnieuw te laten beoordelen. Echter, twee dagen later wordt hij met een ambulance naar […]

Lees verder