schadevergoeding

Zorgaanbieder had twijfel over diagnose met cliënt moeten delen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft een klacht ingediend tegen de zorgaanbieder, omdat de zorgaanbieder haar informatieplicht jegens de cliënte niet zou zijn nagekomen. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder de cliënte had moeten informeren over de twijfel rond de diagnose en, als gevolg daarvan, het versturen van weefsel naar de […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft verantwoorde beslissing genomen door af te zien van een verdere medische behandeling

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster verwijt de zorgaanbieder dat cliënt niet is gereanimeerd en niet direct is overgebracht naar de intensive care. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder een verantwoorde beslissing heeft genomen door af te zien van een verdere medische behandeling. Er was geen zinvolle medische behandeling meer mogelijk gelet op […]

Lees verder

Geen sprake van medische fout arts; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte beklaagt zich erover dat het ziekenhuis bij de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst in elk van de te onderscheiden fasen van de behandeling zijn zorgplicht niet heeft nageleefd en daardoor toerekenbaar is tekortgeschoten. De commissie verklaart de klacht van cliënte ongegrond en wijst haar verzoek tot immateriële schadevergoeding daarom […]

Lees verder

Cliënte geen nadeel dat smartengeld rechtvaardigt

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft naar aanleiding van neurologische uitvalklachten een MRI-scan ondergaan waarop een proces in de hersenen zichtbaar was dat zou kunnen duiden op een maligniteit, terwijl in de differentiaal diagnose een goedaardig proces tot de mogelijkheden behoorde. Cliënte kreeg tijdens het consult naar aanleiding van de uitslag van de scan […]

Lees verder

Cliënt te lang aan het lijntje gehouden en heeft recht op schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt is in 2019 verwezen door zijn huistandarts naar de zorgaanbieder voor een behandeling aan zijn kaak. Hij is terechtgekomen bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van de zorgaanbieder. De tandarts aldaar heeft de cliënt niet willen helpen, omdat andere behandelaren met specialisme gehandicaptenzorg zouden zijn aangewezen. De cliënt vindt […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet gehandeld zoals had gemoeten; cliënte krijgt € 1000 schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? De klacht betreft de verstoring van een behandelrelatie tussen de zorgaanbieder en cliënte, vanwege een intieme relatie die de zorgaanbieder is aangegaan met een ex-patiënte die nog wel deelnam aan de door hem ingestelde lotgenotengroep waar cliënte ook deel van uitmaakte. Daarnaast klaagt cliënte over het ontbreken van haar notities […]

Lees verder

Kwaliteit zorg en klachtafhandeling zorgaanbieder onvoldoende. Geen vergoeding voor verrichte mantelzorg

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder aan de cliënte heeft geleverd en de wijze waarop de zorgaanbieder met de klachten en zorgen van klager is omgegaan. De commissie heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen van de klachtencommissie. Dit […]

Lees verder

Zorgaanbieder tekortgeschoten in zorg die van goede zorgverlener verwacht mag worden

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen partijen. Klager vindt dat zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld. Klager wil hiervoor een schadevergoeding van € 2000,–. De commissie oordeelt dat er niet genoeg momenten van overleg tussen de behandelaren was. Ook oordeelt de commissie dat de zorgverlener tekort is geschoten in de […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet toerekenbaar tekortgeschoten in behandeling cliënt; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is naar aanleiding van klachten op zijn borst verwezen naar de zorgaanbieder. De cardioloog heeft hem medicatie voorgeschreven en vervolgens is op een andere locatie een stressechocardiografie van zijn hartfunctie gemaakt. Cliënt is naar Suriname gegaan voor een vakantie alwaar hij een hartinfarct heeft gekregen. Cliënt verwijt de zorgaanbieder […]

Lees verder