schadevergoeding

Zorgaanbieder tekortgeschoten in zorg die van goede zorgverlener verwacht mag worden

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen partijen. Klager vindt dat zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld. Klager wil hiervoor een schadevergoeding van € 2000,–. De commissie oordeelt dat er niet genoeg momenten van overleg tussen de behandelaren was. Ook oordeelt de commissie dat de zorgverlener tekort is geschoten in de […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet toerekenbaar tekortgeschoten in behandeling cliënt; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is naar aanleiding van klachten op zijn borst verwezen naar de zorgaanbieder. De cardioloog heeft hem medicatie voorgeschreven en vervolgens is op een andere locatie een stressechocardiografie van zijn hartfunctie gemaakt. Cliënt is naar Suriname gegaan voor een vakantie alwaar hij een hartinfarct heeft gekregen. Cliënt verwijt de zorgaanbieder […]

Lees verder

Cliënt kan niet bewijzen dat zorgaanbieder is tekort geschoten; klacht wordt afgewezen

Waar gaat de uitspraak over? De commissie verklaart de klacht van een dochter van een overleden moeder aangaande de wijze waarop de zorgaanbieder heeft gehandeld ongegrond. De diverse klachtonderdelen zijn niet aannemelijk gemaakt. De uitspraak In het geschil tussen mevrouw [naam], wonende te [plaatsnaam] (hierna te noemen: de cliënt) en Meander Medisch Centrum, gevestigd te […]

Lees verder

Cliënte ondanks door zorgaanbieder geplaatst spiraaltje toch zwanger geworden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte verwijt de zorgaanbieder verwijtbaar handelen, omdat de cliënte ondanks het door de zorgaanbieder geplaatste spiraaltje zwanger is geworden. De cliënte verzoekt toekenning van een schadevergoeding. De zorgaanbieder is van mening dat zij niet verwijtbaar heeft gehandeld. Immers, uit de controle-echo is  gebleken dat het spiraaltje goed is geplaatst. […]

Lees verder

Cliënt heeft recht op materiële en immateriële schade

Waar gaat de uitspraak over? Vader van klaagster, cliënt, heeft niet de zorg ontvangen waartoe de zorgaanbieder zich contractueel heeft verplicht. Klaagster verlangd compensatie van de geleden materiële en immateriële schade. Zorgaanbieder heeft deze klachten erkend, maar kan de schade niet vaststellen. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder niet heeft gehandeld volgens de professionele standaard. […]

Lees verder

Zorgaanbieder moet schade door medewerkster aan vloer cliënt vergoeden

Waar gaat de uitspraak over? Medewerkster van zorgaanbieder heeft tijdens haar werkzaamheden bij cliënte een emmer water laten vallen op de laminaatvloer die daardoor is beschadigd. Zorgaanbieder stelt dat de emmer is gevallen omdat het handvat niet vastzat. Ook indien er geen sprake is van een defect van het handvat, meent de zorgaanbieder dat de […]

Lees verder